เหยี่ยว

เหยี่ยว หรือ อีเหยี่ยว (อังกฤษ: falcon, hawk, kite, kestrel; อีสาน: แหลว) คือ นกในอยู่ในสกุล Falco จัดอยู่ในกลุ่มนกล่าเหยื่อที่อยู่ในอันดับ Falconiformes และวงศ์ Falconidae

เหยี่ยว มีลักษณะคล้ายกับอินทรี ซึ่งเป็นนกล่าเหยื่อเช่นเดียวกัน แต่เหยี่ยวมีขนาดเล็กกว่า คือมีจะงอยปากที่งองุ้ม มีกรงเล็บที่แหลมคมและแข็งแรง บินได้อย่างรวดเร็ว กางปีกได้กว้างและยาว สามารถบินหรือเหินได้สูง

มีสายตาที่ดีมาก อาหารโดยทั่วไปของเหยี่ยว คือ สัตว์ขนาดเล็กกว่าต่าง ๆ เช่น สัตว์ฟันแทะ, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่าง ๆ, สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์น้ำ เช่น ปลา หรือกุ้ง หรือแม้แต่สัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ เช่น กวาง เป็นต้น

นอกจากสกุล Falcon แล้ว ยังมีนกในสกุลอื่น แต่อยู่ในวงศ์เดียวกันที่เรียกว่าเหยี่ยวได้ เช่น Haliastur, Elanus, Haliaeetus และMicrohierax (ซึ่งบางครั้งอาจเรียกเป็นอินทรี) เป็นต้น

เหยี่ยวที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด อาทิ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus), นกออก (Haliaeetus leucogaster), เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) เป็นต้น

และยังมีอีกชนิดหนึ่ง คือ เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus) ซึ่งเป็นนกที่มีวิวัฒนาการเป็นของตัวเอง มีวงศ์และสกุลของตัวเองต่างหาก

จากความที่เป็นนกล่าเหยื่อ และมีขนาดลำตัวที่ไม่ใหญ่นัก เหยี่ยวจึงถูกมนุษย์ใช้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมาแล้วนานกว่า 2,000 ปี เพื่อใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ล่าสัตว์, เพื่อความเพลิดเพลิน หรือแม้แต่ใช้ในการไล่นกชนิดอื่น ๆ ในสนามบินหรือชุมชนเมืองบางแห่ง

ในความเชื่อของชาวเล ซึ่งเป็นชนชาติปฐมภูมิทางภาคใต้ของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เชื่อว่าเหยี่ยวเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ช่วยนำทางไปสู่ปลา เป็นสัตว์ที่ช่วยในการจับปลา

โดยพบเป็นหลักฐานภาพวาดบนผนังถ้ำผีหัวโต ที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้แล้วยังเชื่อด้วยว่าเหยี่ยวจะเป็นเครื่องนำทางวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่โลกหลังความตาย โดยมีเรือเป็นพาหนะ

Hawk ( เหยี่ยว )

เหยี่ยว

Hawk or E Hawk (English: falcon, hawk, kite, kestrel; Isan: Fowl) is a bird in the genus Falco, in the group of birds of prey ranked. Falconiformes and Falconidae

The hawk resembles an eagle. Which is the same bird of prey But the hawk is smaller There is a hook that is bent and bent. With sharp and strong claws Fly quickly Spread the wings wide and long.

Can fly or glide high And have very good eyesight Falcon’s typical food is smaller animals, such as rodents, mammals, reptiles, aquatic animals such as fish or shrimp, or even larger animals such as deer etc.

In addition to the Falcon, there are birds in other currencies. But in the same family called the hawk, such as Haliastur, Elanus, Haliaeetus and Microhierax (Which may sometimes be called an eagle) etc.

There are many types of hawks found in Thailand, such as Haliastur indus, Haliaeetus leucogaster, Spilornis cheela etc.

And there is another type of hawks (Pandion haliaetus), a bird that has evolved into its own Have their own family and currency

From being a bird of prey And the body size is not large Hawks have been used to raise pets for more than 2,000 years for many uses such as hunting, for enjoyment. Or even used to chase other birds in airports or some urban communities

In the belief of the sea people Which is the primary ethnic group in southern Thailand since the prehistoric period Believe that the hawk is the ancestral spirit that helps guide the fish Is an animal that helps to catch fish

By finding evidence of paintings on the walls of the ghost-headed cave At Ao Luek District Krabi In addition, he also believed that the hawk would be the guide of the souls of the deceased to the world after death. With a boat

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : หนู
ปลาหางนกยูง
นกอินทรี
แมว
ปลากัด
คางคก
ปลาการ์ตูน
ควาย
เขียด
ปลาแซลมอน
ช้าง
อึ่งอ่าง
ปลาฉลามหัวค้อน
เสือดำ
เต่าทะเล
วาฬสีน้ำเงิน
เสือชีตาห์
ซาลาแมนเดอร์
ฉลาม
เสือ
กบ
สิงโต
วาฬเพชฌฆาต