นกนางแอ่น

นกนางแอ่น หรือ นกอีแอ่น หรือ จัดอยู่ในประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์ปีก จัดเป็นนกที่อยู่ในวงศ์ Hirundinidae

การสืบพันธุ์ นกนางแอ่น

นกนางแอ่นหรือนกนางแอ่นผสมพันธุ์ปีละ 3 ครั้งในช่วงกลางเดือนมกราคมต้นเดือนพฤษภาคมกลางเดือนสิงหาคม เมื่อผสมพันธุ์มันจะสร้างรังทันที วางไข่ครั้งละ 1-2 ฟองฟักไข่และเลี้ยงดูลูกจนรอดตายเป็นเวลา 3 เดือนจากนั้นจะบินออกจากรังเพื่อหาอาหารตั้งแต่ตีห้าจนถึงค่ำพ่อและแม่นกสร้างรังด้วยน้ำลายใน

สีขาวเหมือนถ้วย น้ำหนักรังเฉลี่ยอยู่ที่ 8 กรัม ใช้เวลา 30-45 วันในการสร้างรัง จะผสมพันธุ์ในเวลากลางคืนหลังจาก 5 วันจะเริ่มวางไข่ครั้งแรกและวันที่ 8 จะวางไข่ครั้งที่สอง (ครั้งละ 2 ฟอง) น้ำหนัก 1.2 กรัมไข่จะฟักเป็นตัวใน 21-29 วัน 1 สัปดาห์หลังจากฟักตัวเป็นขน จะเริ่มและอายุ 2 สัปดาห์จะเริ่มทำรัง

พ่อและแม่นกจะพบอาหารจนกว่าลูกนกจะเต็มเมื่ออายุ 45 วัน (อัตราการอยู่รอดของนกที่อาศัยอยู่ในถ้ำธรรมชาติคือ 20% แต่อัตราการอยู่รอดของนกที่อาศัยอยู่ในบ้านนกหรือเกาะอยู่สูงถึง 64.4% ) และเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุ 8 เดือนผสมพันธุ์ประมาณ 3 ครั้งต่อปีสามารถอยู่ได้นานถึง 12-15 ปีหากทำรังก่อนวางไข่พ่อและแม่นกจะสร้างรังใหม่และเลื่อนการวางไข่ออกไป (ภายใน 1 ปีจะ รับ 2-3 รังต่อ 1 คู่)

Martin

นกนางแอ่น

Martin or swallows or in vertebrates The phylum of animals has a vertebral axis. The poultry layer is a bird in the family Hirundinidae.

reproduction

Martin or swallows breed 3 times a year in mid-January, early May, mid-August. When breeding, it will immediately make a nest. Lay eggs 1-2 eggs at a time, incubate the eggs and raise the baby until surviving for 3 months, then will fly out from the nest to find food from the fifth hit until dusk Father and mother bird create a nest with saliva in a white color like a cup.

The average nest weight is 8 grams. It takes 30-45 days to build the nest. Will breed at night, after 5 days, will start laying the first egg and the 8th day will lay the second egg (2 eggs at a time), weight 1.2 grams, the eggs will hatch in 21-29 days 1 week after hatching Hairs will start and age 2 weeks will start nesting.

Father and mother bird will find food Until the fledgling is full at the age of 45 days (the survival rate of birds living in natural caves is 20%, but the survival rate of birds that live on bird houses or perch is up to 64.4%) and start breeding at the age of 8 Breeding month, about 3 times a year, can live up to 12-15 years if nesting before laying eggs Father and mother bird will build a new nest and postpone the laying out (in 1 year will get 2-3 nest per 1 pair)

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : นกเขาใหญ่
กอริลลา
นกพิราบ
ปลาทอง
ลิง
หนู
ปลาหางนกยูง
นกอินทรี
แมว
ปลากัด
คางคก
ปลาการ์ตูน
ควาย
เขียด
ปลาแซลมอน
ช้าง
อึ่งอ่าง
ปลาฉลามหัวค้อน
เสือดำ
เต่าทะเล
วาฬสีน้ำเงิน
เสือชีตาห์
ซาลาแมนเดอร์
ฉลาม
เสือ
กบ
สิงโต