ปลาซักเกอร์

ปลาซักเกอร์ ปลาดุก pleco ผีเสื้อ ตัวอักษรจีน: 多輻翼甲鯰) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Pterygoplichthys multiradiatus ในตระกูลปลาซาเกอร์ (Loricariidae)

มีลำตัวยาวปากรูปถ้วยสำหรับดูดอาหารและยึดติดกับหินหรือวัสดุแข็งต่าง ๆ ในน้ำ มีครีบคู่เดียวและมีครีบแข็ง 12-14 อันครีบทวารหนึ่งอัน และสี่สาขาครีบครีบครีบอกมีหนึ่งครีบเดียว และห้าสาขาครีบครีบหน้าท้องมีหนึ่งครีบเดียว และสี่ครีบกิ่งครีบไขมันมีกระดูกสันหลังแหลมหนึ่งอัน ร่างกายถูกปกคลุมด้วยกระดูกแข็ง 23-24 แผ่นในแต่ละด้าน ทั้งร่างกายเหมือนสวมชุดเกราะ ครีบหลังครีบอกครีบท้องและครีบหางกระจายเป็นสีน้ำตาลหรือดำ

ปลาซักเกอร์

ชนิดนี้มีการกระจายในแม่น้ำ Orinoco อาร์เจนตินาเวเนซุเอลาและตรินิแดดมีขนาดระหว่าง 50-60 เซนติเมตร

ปลาซักเกอร์ ประเภทนี้ถือว่าเป็นปลาอีกประเภทหนึ่ง ที่มีการแพร่กระจายในหลาย ๆ พื้นที่เช่น Hypostomus plecostomus Sarker ซึ่งอยู่ในประเภทต่าง ๆ ด้วยการนำเข้าปลาสวยงามเพื่อทำความสะอาดในตู้ปลาเช่นตู้ปลาชนิดอื่น ๆ บางคนเรียกปลานี้ว่า “วันนี้มันได้กลายเป็นปัญหาของต่างประเทศ สายพันธุ์ที่บุกรุกแหล่งน้ำรวมถึงสัตว์น้ำของประเทศอื่น ๆ ที่มีการแพร่กระจายของสายพันธุ์รวมทั้งในประเทศไทยรวมทั้งถูกนำไปขายปลาโดยการปล่อย “ปลาราหู”

Orinoco sailfin catfish, butterfly pleco; Chinese character: 多 輻 翼 甲 鯰) is a type of freshwater fish. The science name is Pterygoplichthys multiradiatus In Pla Sakker family (Loricariidae)

Has a long body, a cup-shaped mouth for sucking food, and attached to rocks or various hard materials in the water. With a pair of single fin And has 12-14 hard rays, one anal fin. And four fin branches The pectoral fin has one single fin. And five fin branches The ventral fin has one single fin. And four fin branches The fat fin has one pointed spine. The body is covered with 23-24 sheets of hard bone on each side. The whole body is like wearing a body armor. The dorsal pectoral fins, ventral fins and tail fins are scattered brown or black.

ปลาซักเกอร์

The species is distributed in the Orinoco river. Argentina, Venezuela, and Trinidad are between 50-60 centimeters in size.

This type of fish is considered another type of fish. That has spread in many areas like the Hypostomus plecostomus Sarker, which is in different genus With the import of beautiful fish to clean in the aquarium like other types of Sager fish, some people call this fish ” Today, it has become a problem of foreign species that invade water sources, including aquatic animals of other countries that have spread the species. Including in Thailand As well as being led to sell fish by releasing “Rahu fish”

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

โคอาลา

ปลาดุกทะเล

นกแก้ว