ตะพาบ

ตะพาบ เป็นลักษณะเด่นของลำตัวแบนจมูกแหลมมีกระดองนิ่ม มีกระดองหลังค่อนข้างแบนกระดองค่อนข้างแข็งโดยเฉพาะตรงกลางกระดอง แต่ขอบกระดองนั้นนิ่มไม่มีแผ่นแข็งหรือตะเข็บซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเปลือกของเต่าซึ่งขอบนุ่มนี้เรียกว่า “เท้า” กระดองถูกปกคลุมไปด้วยผิวที่เรียบเนียน มีกระดูกน้อยมาก กระดองจะมีรูปทรงกลมเมื่อ

ยังเล็กและจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อโตเต็มที่จากคอด้านบนจนถึงขอบกระดอง จะมีก้อนแข็งเล็ก ๆ อยู่ในหัว คอนั้นเรียวและสามารถหันหลังกลับไปด้านข้าง จมูกค่อนข้างยาว แต่มีปลายเรียวเล็ก ดวงตามีขนาดเล็กยื่นออกมาจากหัวอย่างชัดเจนด้วยฟันกรามที่คมชัด ปกคลุมไปด้วยผิวหนังเช่นริมฝีปากขาทั้งสี่มีความกว้างนิ้วมือไม่ขาดการเชื่อมต่อเหมือนพายมีเล็บเพียง 3 นิ้วและหางสั้น

ตะพาบ มักอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกเต่านิ่มสามารถซ่อนตัวใต้น้ำได้นานกว่าเต่า แม้ว่าการหายใจด้วยปอด แต่เมื่ออยู่ในน้ำปลากะพงจะใช้อวัยวะพิเศษเพื่อช่วยหายใจเหมือนปลาที่เรียกว่า “ความจุ Rasculavpharyngcal”

ตะพาบ

Shelled turtle is a distinctive feature of the body is flat, pointed nose, soft carapace. Has a somewhat flat back carapace The carapace is quite hard, especially in the middle of the carapace. But the edges of the carapace are soft, without hard plates or seams Which is completely different from the turtle’s shell Which this soft border is called “foot”. The carapace is covered with a smooth skin. There are very few bones. The carapace will have a round shape when

Still small And will slightly rise when fully grown from the upper neck to the edge of the carapace. There will be small hard nodules in the head. The neck is slender and can turn back to the side. The nose is quite long but has a small and soft tip. The eyes are small, protruding from the head, clearly with strong and sharp jaw teeth. Covered with skin like the lips The four legs are wide, fingers are completely unbroken, connected like a paddle, having only 3 inches nails and a short tail.

Often live in water more than on land The soft-shelled turtle can hide under water longer than turtles. Even if breathing with the lungs But when in the water Shelled fish will use special organs to help breathe like fish called “Rasculavpharyngcal capacity”.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ปลาซักเกอร์

โคอาลา

ปลาดุกทะเล