เมียร์แคต

เมียร์แคต (อังกฤษ: meerkat, suricate; ชื่อวิทยาศาสตร์: Suricata suricatta) จัดอยู่ในประเภทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแกน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดลำตัวเล็กน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม (2 ปอนด์) และสูงประมาณ 50 เซนติเมตร (20 นิ้ว) ซึ่งจัดในตระกูลพังพอน (Herpestidae) อาศัยอยู่ในทะเลทราย Kalahari ในภาคใต้ของแอฟริกา

มันจัดเป็นสายพันธุ์เดียวที่เป็นของสกุล Suricata และแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย (ดูตาราง)

เมียร์แคต มีเล็บโค้งที่ใช้ในการขุด และมีจมูกที่เร็วมากขนสั้นสีน้ำตาลมีเส้นขนานทั้งสองอยู่ด้านหลังมีชีวิตอยู่และหาอาหารในโพรงอาหารประกอบด้วยแมลงหลากหลายชนิดรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเช่นเดียวกับการต่อสู้และการกินสัตว์มีพิษเช่นแมงป่องตะขาบงูพิษ ฯลฯ

พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่บางครั้งมีสมาชิกไม่เกิน 30 คนและอาศัยอยู่กับสัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ เช่นกระรอกดิน ชอบยืนขึ้นและลำคอเพื่อตรวจสอบและดมกลิ่นบริเวณโดยรอบ จะออกมาในตอนเช้าในช่วงเช้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แคตถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสและความระมัดระวังที่ดีมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเสียงสามารถได้ยินในรัศมี 160 ฟุต (50 เมตร) และจะย้ายไปอยู่ในอันตราย หลุมของเมียร์แคตอยู่ลึกลงไปใต้ดิน ช่องเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นสามารถเชื่อมต่อได้ เพิ่มจำนวนทางเข้าและทางออกและช่วยในการหลบหนีเมื่อเกิดอันตราย

เมียร์แคตจะผสมพันธุ์เมื่ออายุ 1 ปีและจะคลอดในโพรง ฤดูผสมพันธุ์คือเดือนตุลาคม – มีนาคม ระยะเวลาตั้งท้องประมาณ 11 สัปดาห์โดยให้กำเนิดไข่ได้ครั้งละ 2-5 ฟอง

เมียร์แคต

Meerkat (English: meerkat, suricate; Scientific name: Suricata suricatta) is classified in the animal phylum with spinal axis. Mammals Has a small body size Weighing about 1 kilogram (2 pounds) and about 50 centimeters (20 inches) tall, arranged in the weasel family. (Herpestidae) lives in the Kalahari Desert in southern Africa.

It is classified as the only species that belongs to the genus Suricata and is divided into 3 subtypes (see table).

Meerkat has curved nails that are used for digging. And has a very fast nose Short brown hair With a parallel line across the back Live and find food in the burrow The food includes various kinds of insects, including small vertebrates as well as fighting and eating poisonous animals such as scorpions, centipedes, poisonous snakes, etc.

They live together in large groups, sometimes having up to 30 members and living with other small animals such as ground squirrels. Like to stand up and neck To inspect and smell around the area. Will come out in the morning during the morning to stay warm. Meerkat can be considered an animal with very good senses and vigilance.

In particular, listening to the sound can be heard in a radius of 160 feet (50 meters) and will migrate to move in danger. The Meerkat’s hole is deep in the underground. The created clay cavity can be connected. Increasing the number of entrances and exits and helping to escape when danger comes

Meerkat will breed at the age of 1 year, will give birth in a burrow. The breeding season is October – March. The gestation period is around 11 weeks, giving birth to 2-5 eggs at a time.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

หมึก

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์