สกังก์

สกังก์ (อังกฤษ: Skunk) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร เป็นของตระกูล Mephitidae ก่อนหน้านี้เคยอยู่ในครอบครัวเดียวกับ Mustelidae ซึ่งเป็นครอบครัวของสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กจำนวนมากเช่น Wiesel, Marten, สุนัขเรียกเข้า, แหวนหมู, Badger

ตัวเหม็นเคยเป็นวงศ์ย่อยที่เรียกว่า Mephitinae แต่จากการศึกษาทางพันธุกรรมในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่าตัวเหม็นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการลำดับวงศ์ตระกูลที่เพียงพอ ดังนั้นจึงแยกออกเป็นตระกูลอื่น

โดยทั่วไป สกังก์ มีความยาวลำตัวจาก 40 เซนติเมตรถึง 70 เซนติเมตรและมีน้ำหนักตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัมถึง 10 กิโลกรัม พวกเขาแตกต่างกันไปตามประเภท มีลำตัวยาวมีขากล้ามเนื้อและมีก้ามปูยาวซึ่งช่วยให้ขุดดินได้ดี

ด้วยขนหางยาวเป็นพวงสีขนที่พบมากที่สุดคือสีดำมีเส้นสีขาวคล้ายกับรูปตัว V สกั๊งค์ทั้งหมดมีริ้วรอยตั้งแต่แรกเกิด แม้ว่ารูปแบบของลวดลายจะแตกต่างกันไปตามประเภทในฤดูหนาวสกั๊งค์จะไม่จำศีล แต่จะเคลื่อนไหวน้อยลง

สกังก์

Skunk (English: Skunk) is a carnivorous mammal. Belonging to the Mephitidae family. Formerly used to be in the same family as the Mustelidae, which is a family of many small carnivores such as Wiesel, Marten, Ringing dogs, Pork rings, Badger.

The Skunk used to be a subfamily called Mephitinae, but currently genetic studies have shown that the Skunk is not associated with sufficient genealogy. Therefore separated into a separate family

In general Skunks have body lengths from 40 centimeters to 70 centimeters and weight ranges from 0.5 kilograms to 10 kilograms. They vary by type. Has a long body Have a muscular leg And has a long front claw which allows for good soil digging

With bushy long tail feathers The most common hair color is black with white streaks similar to the V-shaped. All skunks have streaks from birth. Although the pattern of the pattern will vary depending on the type In winter, skunks will not hibernate but will move less.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ