กะพรุนน้ำจืด

กะพรุนน้ำจืด หรือ แมงกะพรุนน้ำจืด ชื่ออังกฤษ : Freshwater jellyfish เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสกุลหนึ่งจัดอยู่ในพวกแมงกะพรุนที่อยู่ในชั้นไฮโดรซัว ต่างจากแมงกะพรุนที่พบตามทะเลที่ส่วนมากจะอยู่ในชั้นไซโฟซัว

ลักษณะ

กะพรุนน้ำจืด มีลักษณะส่วนมากจะคล้ายกับแมงกะพรุนทั่วไปที่พบตามในทะเลที่มีลักษณะโปร่งแสง ใส สีขาว มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวเพียง 1-2 เซนติเมตร เมื่อนำจับขึ้นมาบนบกแล้วดูเผินๆ จะเหมือนคอนแทคเลนส์ จัดเป็นแมงกะพรุนขนาดเล็กมากบริเวณรอบร่างกายนั้นจะมีหนวดเล็กๆ ซึ่งมีผิวเป็นปุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นเข็มพิษ จำนวนมาก

ที่เมื่อจับต้องถูกตัวจะเกิดอาการคัน หรือ ปวดแสบปวดร้อนได้ บริเวณกลางลำตัวมีปากที่ยื่นยาวคล้ายแตรที่ขยายออกบริเวณช่องเปิดด้านล่าง บริเวณขอบลักษณะเป็นรอยหยัก 3 แฉก ปากดังกล่าวจะเชื่อมต่อถึงกระเพาะอาหารโดยตรง

วงจรชีวิตและการขยายพันธุ์

กะพรุนน้ำจืด มีวงจรชีวิตแบบสลับ เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีจะดำรงชีวิตแบบยึดเกาะกับวัสดุต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ เช่น ขอนไม้ หิน เป็นต้นมีลักษณะคล้ายไฮดรา แต่มีหนวดสั้นไม่เกินสองเส้น และมีการแตกแขนงเป็นกลุ่มการเพิ่มจำนวนใช้วิธีการแบบแตกหน่อ

จัดเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ มักขยายพันธุ์ในช่างฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแหล่งที่อาศัยลดลง แมงกะพรุนวัยอ่อนจะเคลื่อนที่ไปมาในน้ำอย่างอิสระ โดยปรกติจะอยู่จับอาหารกิน ได้แก่ ไรน้ำ เมื่ออายุ 1- 2 เดือนจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

กะพรุนน้ำจืด

Freshwater jellyfish

Freshwater jellyfish or freshwater jellyfish, English name: Freshwater jellyfish, is a genus of marine invertebrates arranged in jellyfish belonging to the hydroxyl class. Unlike the jellyfish found in the sea, most of which are in the cyphosua layer.

Nature

Most freshwater jellyfish are similar to common jellyfish found in the sea, which are translucent, white, with a body diameter of only 1-2 centimeters. When taken to land, it looks superficially. Is like a contact lens Classified as a very small jellyfish. The area around the body has a small tentacle Which has a small button skin Which is a lot of poison needles

Which, when touched, can cause itching or burning pain In the middle of the body is a mouth that extends like a horn that expands at the bottom opening. The edge of the 3-pointed jagged edge of the mouth will connect directly to the stomach.

Life cycle and propagation

Freshwater jellyfish have alternate life cycles. Most of the time in the year, life will be attached to various materials in the water, such as timber, rocks, etc., look like Hydra. But with no more than two short mustache And branching in groups, increasing number using sprouting methods

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ