ช้างป่าหรือช้างเอเซีย

ช้างป่าหรือช้างเ…

ปูม้า

ปูม้า นั้นมีการแ…

ค่างแว่น

ค่างแว่น โดยทั่ว…

ลิงลมหรือนางอาย

ลิงลมหรือนางอาย …

กระแตหางขนนก

กระแตหางขนนก เป็…

กิ้งก่าบาซิลิสก์

กิ้งก่าบาซิลิสก์…

นกเงือก

นกเงือก นกโบราณท…

กวางเรนเดียร์

กวางเรนเดียร์ หร…

นกเพนกวิน

 นกเพนกวิน อาศัย…

ด้วงกว่างชน

ด้วงกว่างชน หรือ…