เต่าทะเล

เต่าทะเล เป็นเต่าดึกดำบรรพ์ที่เคยมีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ทั่วไปในสมัย ประมาน 130 ล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่ว่าเคยค้นพบซากของโบราณ และก่อนหน้านี้นั้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านปีการแพร่กระจากของเต่าทะเล เราสามารถเจออยู่ในเขตของทะเล เต่าทะเลทั่วโลกพบอยู่ 7 ชนิดด้วยกัน แต่ในประเทศสามารถเจอเต่าทะเลเพียง 5 ชนิด

เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า หรือเต่าหัวค้อน แต่โดยทั้งนี้เต่าหัวค้อนไม่เคยขึ้นมาวางไข่

การเดินทางที่คู่กับเต่าทะเล เมื่อถึงเวลาพ่อกับแม่เต่าทะเลที่จะว่ายน้ำจากแหล่งหากินอันที่แสนไกลเพื่อมาผสมพันธ์ุและบรรจงเลือกแหล่งวางไข่หาดอันเงียบสงบแล้วจากไป และพ่อแม่มันปล่อยทิ้งไว้ให้ลูกน้อยฟักตัวออกมาเองโดยตามลำพัง

ลูกเต่าทะเลนั้นแรกเกิดมานั้นจะมีขนาดตัวที่เล็กมากและไม่มีแรงมันจะต้องรีบคลานจากหาดทรายเพื่อจะลงไปแช่ในน้ำเพื่อความปลอดภัยของศัตรูที่จะมากินมัน

เต่าทะเล การขึ้นวางไข่ในประเทศไทยเลยตลอดระยะ 20 ปีที่ผ่านมา เพียงแต่มีรายงานพบหากินอยู่ในน่านน้ำไทยในอดีตที่ผ่านมา

เต่าทะเลถูกล่าจับไปเป็นจำนวนมาก โดยเนื้อและไข่ถูกนำไปเป็นอาหาร กระดอง นำไปเป็นเครื่องประดับและเครื่องตบแต่ง หนังถูกนำไปเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องหนังต่างๆ 

Sea turtles are ancient turtles that had previously been 130 million years ago. Ancient and earlier remains have been discovered. From then, not less than 200 million years, the distribution of sea turtles can be found in the area of ​​7 sea turtles together, but in the country can only find 5 sea turtles.

Gooseberry turtle, turtle, hawksbill turtle or pig’s head turtle But by the turtles, the hammerhead turtles never came to lay eggs.

Traveling with sea turtles, when it was time for the sea turtles to say that the water from various sources will be mixed together and selected from the source It is left to allow the baby to hatch itself by following the receiving tank.

The baby turtles that were born at birth are very small and have no energy. They must crawl from the sandy beach to soak in the water for the safety of the enemy that will eat it.

Sea turtles lay their eggs in Thailand for the past 20 years. But reports have been found in Thai waters in the past.

Sea turtles are captured in large numbers by meat and eggs that are taken as bengjin food.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ปลาซักเกอร์

โคอาลา

ปลาดุกทะเล