ปลาการ์ตูน

ปลาการ์ตูน เป็นปลาที่มีลักษณะที่สวยงามและสีที่ส้มตัดขาวอีกด้วย ปลาการ์ตูนนั้นมักจะอาศัยอยู่ในดอกไม้ในทะเลซึ่งมันจะมีเข็มพิษ แต่ไม่เป็นอันตรายกับปลาการ์ตูน นั้นเองเพื่อมันจะต้องป้องกันตัว เป็นพฤติกรรมที่สัตว์ทั้งสองพึ่งพากัน ส่วนร่างยึดติดกับโขดหินหรือปะการังเอาไว้

นอกจากนี้แล้ว จะมีการศึกษาที่ออกมาเราพบในเวลากลางคืนที่ปริมาณออกซิเจนที่ในน้ำที่มันลดน้อยลง ปลาการ์ตูนจะโบกครีบไปมาเพื่อจะให้เกิดกระแสน้ำไหลผ่านที่ดอกไม้ทะเลเพื่อจะให้ออกซิเจนที่ได้ดีอีกด้วย  แต่ถ้าปลาการ์ตูนปราศจากเมือกอันนี้เมื่อใด ปลาก็จะถูกเข็มพิษของดอกไม้ทะเลทำร้าย จนเสียชีวิตในที่สุด

ปลาการ์ตูน นั้นมันมีการออกลูกเป็นไข่และสามารถจะเปลี่ยนเพศได้ ปลาการ์ตูนจะเปลี่ยนเพศ ก็ต่อเมื่อสิ่งแวดล้อมโดยในระยะ แรกเริ่มหลังจากที่ฟักออกจากไข่ จนกว่าจะเป็นตัวเต็มวัยจึงจะมีปรากฏเป็นปลาเพศผู้ ในสังคมของปลาการ์ตูนกลุ่มๆหนึ่ง นอกจากนี้แล้วจะมีปลาเพศเมียเพียงตัวเดียวเท่านั้น และมีตัวใหญ่ และมีนิสัยดุร้าย

ปลาการ์ตูน เป็นปลาทะเลที่เป็นที่นิยมอย่างมากในการเลี้ยงเป็นปลาที่มีลายที่สวย และยังนำมาถ่ายเป็นภาพยนต์ และยังวันที่ออกฉายในปี 2003 แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสูญพันธุ์ ของปลาการ์ตูนเอง

ปลาการ์ตูน

Clown fish are fish that look beautiful and the color is orange and white as well. Clownfish often live in flowers in the sea, which it has poison needles. But not harmful to clownfish That it was to protect themselves. Is behavior that both animals depend on The body is attached to rocks or coral.

Besides There will be studies that come out at night that the amount of oxygen in the water it decreases. Clownfish will wave their fins back and forth to create a stream that flows through the sea anemone to provide good oxygen as well. But when this clown fish is without mucus The fish will be poisoned by anemone poisoning. Until finally died

Clown fish that have eggs and can change sex. Clown fish will change sex When the environment, in which Initially, after hatching Until becoming an adult, so it appears to be a male fish In the society of clown fish In addition, there will be only one female fish and a large and fierce personality.

Clown fish are fish that are very popular in raising fish with beautiful stripes. And still being filmed as a movie And the release date in 2003 was very successful. Greatly affecting the extinction Of the clownfish itself

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ