โคอาล่า

โคอาล่า ไม่ใช่สัตว์ในตระกูลหมี แต่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์จำพวกจิงโจ้ ตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้อง สำหรับให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่ จากการที่มันมัลักษณะรูปร่าง หน้าตาเหมือนหมี ทำให้คนส่วนมากเรียกมันว่า หมีโคอาล่า

โคอาล่า ที่อยู่ทางตอนใต้มีขนที่หนาเหมือนขนแกะ บริเวณหลังจะมีขนที่หนาและยาวกว่าบริเวณท้องโคอาล่าที่อยู่ทางตอนเหนือมีขนที่สั้นกว่ามีขนหนาที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆในตระกูลจิงโจ้ ขนมีสีเทา ถึง น้ำตาลปนเหลือง และมีสีขาวบริเวณคาง หน้าอก และด้านหน้าของแขน-ขา ขนบริเวณหูมีลักษณะเป็นปุย และมีขนสีขาวที่ยาวกว่าบริเวณอื่น 

โคอาล่าอาศัยอยู่ในป่าที่มีต้นยูคาลิปตัส ปัจจุบันเราพบโคอาล่าที่ ควีนแลนด์ นิวเซาท์เวลล์ วิคตอเรีย และ ออสเตรเลียตอนใต้ ส่วนอาหารที่โคอาล่านั้นกินเป็นอาหารแหละมันชอบกินเอามากๆด้วย นั้นก็คือใบของต้นยูคาลิปตัสนั้นเอง โคอาล่ามีอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการย่อยไฟเบอร์

ฤดูการสืบพันพ์ของโคอาล่านั้นอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยายน จนถึง เดือนมีนาคม ส่วนตัวเมียนั้นเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมันมีอายุได้ประมาณ 3 ถึง 4 ปี นั้นมักจะมีลูกปีละตัว แต่ทั้งนี้อาจจะมีลูกปีเว้นปี หรือไม่ ก็ 2 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอายุของตัวเมียหรือไม่ก็สภาพแวดล้อม

โคอาล่า

Koala is not an animal in the bear family. But is classified as a group of kangaroos The female has a ventricle. For the baby to live Due to its shape Looks like a bear Make most people call it koala

The southern koalas have wool like wool. The back has thicker and longer hairs. The northern koalas have shorter, thickest hair compared to other animals in the family of kangaroos. The fur is gray to yellowish brown. And has white color around the chin, chest and front of the arms-legs The hair on the ears is fluffy. And has white hair that is longer than other areas


Koala live in a forest with eucalyptus trees. We currently meet koalas in Queensland, New South Wales, Victoria and Southern Australia. The food that koalas are eaten as food, they like to eat a lot too. That is the leaves of the eucalyptus tree itself. Koala has organs that are responsible for fiber digestion.

Koala’s breeding season is between September and March, while females start their reproductive years when they are 3 to 4 years old, often with one child each year. However, there may be children every year or 2 years, depending on the age of the female or the environment.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ