หนูแฮมเตอร์

หนูแฮมเตอร์ จะมีลักษณะโดยทั่วไปนั้นของหนูแฮมสเตอร์นั้นจะมีขนาดตัวที่เล็กและอ้วนป้อมหรือมีหางที่สั้นกว่าลำตัวและมีขนาดเล็ก อย่างเห็นได้ชัดสีขนมีหลายสี มีสี ดำ เทา ขาว น้ำตาล หรือมีเหลืองเข้ม และเหลืง แดง นั้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดที่แตกต่างกันออกไปแต่ละแบบ ส่วนสีขนตรงด้านใต้ท้องของมันจะมีสีขาว และจะมีดวงตาที่กลมโต จมูกที่เอาไวต่อการได้กลิ่น

หนูแฮมเตอร์ เป็นสัตว์ที่มีการกระจายพันธุ์ที่ในทะเลทรายของภูมิภาค ของทาง ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง จนถึงเอเชียตะวันออก โดนค้นพบครั้งแรกใน ศตวรรษที่ 19 และถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงครั้งแรกเมื่อ ปี 1930 ที่สหรัฐอเมริกา  เนื่องจากแฮมสเตอร์นั้นมีกระพุ้งแก้มที่ใช้สำหรับเก็บอาหารได้มาก เทียบเท่ากับมนุษย์หนึ่งคนที่เก็บอาหารที่มีน้ำหนักถึง 70 ปอนด์ ไว้ในกระพุ้งแก้ม

หนูแฮมเตอร์ นั้นปัจจุบันเป็นที่นิยอมอย่างมากในการเลี้ยง จึงเป็นสัตว์เลี้ยงไปทั่วโลก แฮมเตอร์นั้นสามารถกินอาหารได้หลายชนิดโดยเฉพาะเมล็ดของ ดอกทานตะวัน เป็นที่ชอบของหนูแฮมเตอร์ หนูแฮมเตอร์นั้นเป็นหนูที่ชอบออกกำลังมา ในแต่ละวัน คนเลี้ยง จะเอาลูกบอลหรือกงล้อเพื่อให้หนูได้ออกกำลังกาย

  หนูแฮมสเตอร์ อาจเบื่อและกัดกรงได้ ฉะนั้นเพื่อป้องกันพฤติกรรมเหล่านี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบ้างเป็นครั้งคราวตำแหน่งที่ตั้งกรง เพิ่มของเล่น ยกเว้นกระบอกน้ำกับอาหาร
         

หนูแฮมเตอร์

A typical hamster is a hamster that is either small and fat or has a tail that is shorter than the body and is small. Clearly, many hair colors are black, gray, white,

brown or dark yellow and red, which depends on the different species. The hair color on the bottom of his belly is white. And will have big eyes Nose that is sensitive to smell

Hamster is a species that is distributed in the desert regions of the Middle East, Central Asia and East Asia. It was first discovered in the 19th century and was first

adopted as a pet in 1930 in the United States. Because the hamster has a cheek bulge that is used to store a lot of food Equivalent to a human being who holds up to 70 pounds of food in his cheek.

The hamster is now very popular in raising Therefore are pets all over the world Hamsters can eat many kinds of food, especially sunflower seeds, which are like hamster. The hamster is a rat that likes to exercise each day. The babysitter will bring a ball or wheel for the rat to exercise.

Hamster may be bored and bite the cage Therefore, in order to prevent these behaviors There will be occasional changes to the cage location, adding toys except water bottles and food.
       

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ