นกขุนทอง

    นกขุนทอง เป็นนกในตระกูลนกเอี้ยงมันมีนิสัยพูดเก่งไม่เเพ้กับนกแก้วจึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมสูงนกขุนทองสามารถเลียนเสียองของคนได้เนื่องจากมีอวัยวะที่เรียกว่า ทราคีโอบรอนเคียลซึ่งนกอื่นๆไม่มีกล่องเสียงเหมือนนกขุนทองนั้นเองนอกถั่วไปจึงไม่สามารถเลียนเสียงคนได้เหมือนกับนกขุนทอง

    นกขุนทอง นั้นยังมีกล้ามเนื้อควบคุมการท างานซึ่งท าให้เกิดระดับเสียงที่แตกต่างกันได้ ในประเทศไทยพบ ๒ ชนิดย่อย คือที่ตัวใหญ่กว่า ชนิดแรกจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกขุนทองควาย นกขุนทองนั้นมีชื่อเสียงเรื่องเสียงร้องหลากหลายชนิด ทั้งหวีด กรีดร้อง กลั้ว ร้องเป็น ทานอง รวมถึงเลียนแบบ

นกขุนทอง แต่ที่จริงแล้วพฤติกรรมนี้ไม่มีโดยธรรมชาติ แต่เฉพาะในสัตว์เลี้ย ง เท่านั้น ลักษณะทั่วไป นกขุนทองเป็นนกขนาดปานกลางค่อนข้างใหญ่มีความยาวเฉลี่ยประมาณ๒๙ เซนติเมตร ลาตัวป้อมสีด า หางสั้น ปีกแหลมยาว เท้าแข็งแรง มีเหนียงสีเหลืองอมส้มคลุมทั่วท้ายทอยและเหนียงสีเหลืองแดงสด ใต้ตา ขน ทั่วตัวสีด าเหลือบเขียว

ชอบร้องเวลาเช้าตรู่และพลบค่ำ ร้องเป็นเสียหวีดสูงตามด้วยเสียงอื่น ๆ เคลื่อนไหวบนกิ่งโดยเน้นการกระโดดข้างแทนการเดินต่างจากนกเอี้ยงทั่วไป นกขุนทองเป็นนกที่รักความสะอาดเพราะ มักชอบอาบน้ำ ไซร้ขนหรือตกแต่งขนอยู่ตลอดเวลา ชอบทำรังอยู่บริเวณโพรงไม้เก่า ๆ

อาหารที่มันชอบคือมันกินทุกอย่างทั้งพืชและสัตว์ แต่ชอบผลไม้มากกว่า กล้วย มะละกอ และลูกไม้ต่าง ๆ รวมทั้งพริกด้วย กินแมลง ปลวก ตัวหนอน ไข่มด ข้าวสุก ไข่ต้มก็ชอบ ผสมพันธุ์เดือนเมษายน-มิถุนายน ทำรังออกไข่ในโพรงไม้สูง ปูโพรงด้วยเศษหญ้าแห้ง ขน สิ่งสกปรก ตลอดจนเปลือกไม้ ไข่ชุดละ 2-3 ฟอง

นกขุนทอง

The bird of the bird is a bird in the bird family, it has a habit of speaking well, not parrots,

so it is a very popular pet. Tarak Oron Kiel, which the other birds do not have a sound box like the golden myna bird outside of the nut, so can not mimic the sound of people like the myna bird.

The golden myriad also has muscles that control the operation, which can cause different levels of noise.

In Thailand, 2 subtypes are found which are bigger ones The first type, therefore, has another

name called the water buffalo myna. The bird of the bird is famous for a variety of vocals, including screaming, screaming, screaming, singing, as well as imitation.

The golden myna, but in truth this behavior does not exist naturally. But only in the parrots. General Characteristics The bird of the bird is a medium-sized bird, quite large,

with an average length of about 29 centimeters, a fortress of a black fort, short tail, long pointed

wings, strong feet with orange-yellow wattle covering the occiput and colored wattle. Yellow, bright red, under the eyes, all over the body, black, greenish.

Like to sing in the early morning and twilight Cried as a whistle, high, followed by other sounds, moving on the branches, with emphasis on side jumping instead of walking,

unlike other birds in general The bird myna is a bird that loves cleanliness because it often likes to bathe the feathers or decorative feathers all the time. Like to build a nest in an old wooden hole.

His favorite food is that he eats everything, plants and animals. But likes fruit more than bananas, papaya, and various lace, including chilli. Eating insects, termites,

larvae, ants, boiled eggs, like to breed in April – June. It builds a nest to lay eggs in a tall tree hole. Lay the burrows with scraps of hay, fur, and bark, 2-3 eggs in a set.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ