เม่นแคระ

เม่นแคระ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีหนามแหลมทั่วลำตัว แต่สามารถจับสัมผัสได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกสลัดขนใส่หากจับอย่างถูกวิธี และมันไม่ต้องการการดูแลมากนัก อีกทั้งยังมีเสน่ห์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการขดตัวม้วนกลมอันเป็นเอกลักษณ์น่ารักโดดเด่น ซึ่งเป็นการป้องกันตัวเองจากศัตรูนั่นเอง

เม่นแคระ ปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดเข้ามาเพิ่มทางเลือกกับคนรักส์รุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่มีวิถีชีวิต ที่เร่งรีบ สัตว์เลี้ยงของพวกจึงต้องมีวิธีการที่เลี้ยงไม่ยุ่งยากและไม่ต้องการพื้นที่มากนักในการเลี้ยงน้องเม่นแคระของเราแบ่งปันความรักจากคนเลี้ยงสัตว์ไม่มีน้อยลงเลย

เม่นแคระ เป็นสัตว์สันโดษ ชอบอยู่ตัวเดียว และหวงถิ่น ดังนั้น ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกัน ไม่เช่นนั้น เม่นแคระ อาจกัดกัดจนเสียชีวิตได้ หากเลี้ยงมากกว่า 1 ตัว ต้องแยกพื้นที่ในการเลี้ยงดูออกจากกันอย่างชัดเจน  จะตื่นในเวลากลางคืน และนอนตอนกลางวัน กิจกรรมทุกอย่างจึงถูกกระทำตลอดคืน

สำหรับที่อยู่ของ เม่นแคระ ควรมีอุปกรณ์พื้นฐาน ได้แก่ บ้านหรือโพรงเป็นมุมมืดไว้ให้เม่นได้นอนกลางวัน, ถ้วยสำหรับใส่อาหาร, ขวดน้ำ, ขี้เลื่อยสำหรับรองพื้นกล่อง เพื่อช่วยดูดซับของเสียจากการขับถ่ายของเม่นแคระ แนะนำให้ใช้เป็นแบบก้อนอัดแท่ง เพราะสะอาดและประหยัด วิตามินผสมน้ำเพื่อช่วยเพิ่มเติมสารอาหารที่ขาดหายไป 

  ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยง เม่นแคระ แนะนำให้ใช้ อาหารแมว ไม่แนะนำให้ใช้อาหารสุนัข เพราะว่าเม็ดใหญ่กว่า และมีความแข็งมากกว่าอาหารแมว ทำให้เม่นแคระกัดกินลำบากอย่างไรก็ตาม เม่นแคระ ไม่ใช่สร้างที่เลี้ยงยาก เพียงแต่นักเลี้ยงเม่นแคระ มือใหม่ ส่วนใหญ่มักเลี้ยงไม่รอด

เม่นแคระ

A dwarf porcupine is a small mammal with spikes all over its body. But can be touched without fear of being ridden if handled correctly And it does not require much care It also has its own unique charm. Especially the coil curl behavior which is unique, cute, outstanding Which is a self-defense from the enemy.

There are many types of dwarf hedgehogs, adding more options to the young lovers. Most of them are in a fast-paced life style, so their pets need a hassle-free method and don’t need a lot of space to care for our dwarf porcupines. No less sharing of love from the shepherds.

Dwarf hedgehogs are solitary animals. Like being alone and possessing habitat, so it is not recommended to breed together, otherwise the dwarf porcupine may bite to death If raising more than 1 animal, the area for raising must be clearly separated, will wake up at night And sleep during the day All activities were performed all night.

For dwarf hedgehogs, there should be basic equipment such as houses or burrows in the dark corner for hedgehogs to sleep during the day, food cups, water bottles, sawdust for foundation boxes. To help absorb waste from the excretion of dwarf porcupine Recommend to use as briquette type Because it is clean and economical Vitamins with water to help add more nutrients that are missing.

For dwarf porcupine food, cats are not recommended for dog food. Because the grain is bigger And is harder than cat food Dwarf porcupines are difficult to eat. However, dwarf porcupines are not difficult to breed. Only the most inexperienced hedgehogs will not survive.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

เมียร์แคต

หมึก

ตะพาบ