ปลานกแก้ว

ปลานกแก้ว นั้นเป็นปลาทะเลที่มีขนาดกลางๆอีกชนิดหนึ่ง ทีมันสีสันที่สวยงากมาก เมื่อตัวโตเต็มที่จะมีความยาวของลำตัวราวๆ 30-80 เซนติเมตร ปลานกแก้วจัดอยู่ในกลุ่มปลาทะเลที่กระดูกแข็งในวงค์ จะงอยปากที่ยืดหดได้นั้นปากค้ลายกับนกแก้วและเนื่องมาจากความสวยงามและสีที่แปลกตา จึงนิยมนำมันมาเลี้ยง

ปลานกแก้ว อาศัยอยู่ในแนวปะการังเขตร้อนและเขตที่อบอุ่น มักพบว่าฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ที่อาศัยอยู่ในแน้วปะการังเป็นที่อยู่อาศัย และยังเป็นที่หลบจากการโดนโจมตีจากปลาตัวอื่นๆ และยังเป็นแหล่งอาหารของปลานกแก้วอีกด้วย โดยอาหารหลักนั้นของปลานกแก้วคือสาหร่ายและซากของปะการัง

ปลานกแก้ว เนื่องจากปลานกแก้วอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง และกินซากปะการังและสาหร่ายเป็นอาหาร ดังนั้นปลานกแก้วจึงมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และการมีอยู่ของปะการังอย่างมาก ปะการังคือที่อยู่และที่วางไข่ของสัตว์ทะเลจำนวนมากกล่าวคือ ปลานกแก้วช่วยกินสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นตัวขัดขวาง

นอกจากนี้ปลานกแก้วยังชอบกินซากปะการังทำให้ตัวอ่อนประการังสามารถร่วงตกลงสู่พื้นดินได้ง่ายและสามารถงอกเป็นประการังใหม่ขึ้นมาได้ ประกอบกับขี้ของปลานกแก้วมีลักษณะเป็นผงสีขาว ช่วยเพิ่มเนื้อดิน ทราย ในบริเวณนั้น ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของปะการังได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากปลานกแก้วมีรูปร่าง ลักษณะและสีสันสวยงาม จึงมีผู้นิยมจับมาดูเล่นและนำมาเป็นอาหาร ทำให้ประชากรปลานกแก้วลดลงอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าเมื่อจำนวนปลานกแก้วลดลง ระบบนิเวศน์โดยรวมของทะเลบริเวณนั้นก็จะเสียสมดุลไปอย่างมาก

ปัจจุบันมีการจับปลานกแก้วมาเลี้ยงและนำมาเป็นอาหารจำนวนมาก จนจำนวนประชากรปลานกแก้วในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแนวปะการังและระบบนิเวศน์ใกล้เคียง และได้เกิดกระแสเรียกร้องจากนักอนุรักษ์

ปลานกแก้ว

Parrot fish is one of the medium-sized marine fish. It’s a very beautiful color. When the adult has a body length of about 30-80 centimeters, parrot fish are in the group of hard-boned marine fish in the band. The retractable beak is patterned with parrots and due to its unusual beauty and color. Therefore popular to bring it to raise.

Parrot fish live in tropical and temperate coral reefs. Often found that the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. Living in the coral reefs are habitable. And also a shelter from being attacked by other fish And is also a food source for parrot fish as well The main food of parrot fish is algae and coral remains.

Parrot fish Because parrot fish live in the coral reef. And eat the remains of corals and algae as food Therefore, parrot fish are very beneficial to the ecosystem and coral presence. Coral is the habitat and nesting place for many marine life. Parrot fish help eat seaweed, which is a deterrent.

Parrot fish also love to eat coral carcasses, so the larva can easily fall to the ground and grow into new coral. Together with the excrement of parrot fish looks white powder It helps to increase the texture of sandy soil in the area which is very conducive to coral growth.

Because parrot fish are shaped. Beautiful appearance and color Therefore there are popular people to catch and play and bring it as food Causing the parrot fish population to decline rapidly And of course, when the number of parrot fish decreases The overall ecosystem of the sea in that area would be greatly disbalanced.

Today, parrot fish are caught and used for large amounts of food. Until the natural parrot fish population declined rapidly and severely affected coral reefs and nearby ecosystems. And there have been calls from conservationists.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : นกเขาใหญ่
กอริลลา
นกพิราบ
ปลาทอง
ลิง
หนู
ปลาหางนกยูง
นกอินทรี
แมว
ปลากัด
คางคก
ปลาการ์ตูน
ควาย
เขียด
ปลาแซลมอน
ช้าง
อึ่งอ่าง
ปลาฉลามหัวค้อน
เสือดำ
เต่าทะเล
วาฬสีน้ำเงิน
เสือชีตาห์
ซาลาแมนเดอร์
ฉลาม
เสือ
กบ
สิงโต