กุ้งมังกร

กุ้งมังกร โดยทั่วไปแล้วกุ้งมังกรนั้นเป็นอีกหนึ่งอาหารที่คนไทยนั้นนิยมซื้อมากินหรือไปรับมาขายและทำต่างๆกุ้งมังกรนั้นเป็นกุ้งที่มีขนาดตัวใหญ่กว่ากุ้งทั่วๆไปและมีเนื้อที่แน่และมีสีขวาสุดไสเลยทีเดียวกุ้งมังกรนั้นมีราคาที่แพงเอามากๆเลย แต่คนก็ชอบรับประทาน กุ้งมังกรนั้นนำมาทำได้หลายเมนู อย่าง นึ่งกุ้ง หรือจะนำมาต้มนำมาทอดหรือทำเป็นเผ็ดก็ได้

กุ้งมังกร นั้นไม่มีก้ามเหมือนกุ้งที่จำพวกอื่นๆ ปล้อมท้องเรียบไม่มีร่องขวางกลางปล้องขอบท้ายของปล้อมตรงท้องมีลายสีครีมขวางทุกปล้อง หางลักษณะแผ่เป็นหางพัด พบทั่งไปตามหาดโคลนบนพื้นทะเล พบกระจายพันธุ์ตามท้องทะเลเขตร้อนและเขตที่อบอุ่นที่ไปทั่วโลก

กุ้งมังกร นั้นเมื่อได้ทำมาเทียบกับกุ้งอื่นๆ นั้นจัดว่าเป็นกุ้งที่เติบโตได้ช้ามาก เพื่อที่ในการลอกคราบในขณะที่อย่ในๆวัยอ่อน จะมักมีการลอกคราบได้บ่ายๆ คือประมาณปีละ 1-2 ครั้งได้ เมื่อกุ้งที่ตัวโตเต็มวัยนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 เดือนได้ การออกไข่ได้แต่ละครั้งนั้นจะมีจำนวนได่บ้าง กุ้งมังกรนั้นสามารถวางไข่ได้ 23000-9000 โดยป่ะมาณ

กุ้งจัดเป็นกุ้งขนาดใหญ่ที่นิยมในการบริโภคอย่างมากเช่นเดียวกับล็อบสเตอร์ ซึ่งเป็นกุ้งต่างวงศ์กัน สามารถบริโภคได้ทั้งสดและผ่านการทำอาหาร จัดว่าเป็นอาหารทะเลที่มีราคาสูง  จึงมีการเพาะเลี้ยงเพราะเลี้ยงขึ้นมา เพาะว่าการเลี้ยงเองนั้นจะดีกว่าไปซื้อมากินเราก็ได้ได้มีตังมาลงทนอีก

 โดยจะทำการเลี้ยงไว้ในกระชังในทะเล และในน่านน้ำไทยนั้นฝั่งทะเลอันดามันจะพบกุ้งมังกรที่มากกว่าและหลากหลายชนิดมากกว่าอ่าวไทย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์มีมากกว่า

นอกจากในการบริโภคแล้ว กุ้งมังกรยังมีคุณค่าในด้านความสวยงาม โดยสามารถเลี้ยงในตู้ปลา เป็นสัตว์น้ำสวยงามได้ และนิยมสต๊าฟไว้ในกรอบกระจกเพื่อแขวนเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้าน

กุ้งมังกร

Lobster In general, lobster is another food that Thais are popular to buy, eat, or pick up for sale and make. Lobster is larger than normal shrimp and has a firm texture and the right color. The best ever, the lobster is very expensive. But people also like to eat Lobster can be used in a variety of ways, such as steamed shrimp or boiled, fried, or spicy.

Lobsters don’t have claws like any other shrimp. The belly circumference is smooth, there is no transverse groove in the middle of the end of the belly, with cream-colored stripes across all segments. The tail spreads into a fan’s tail. Found an anvil along the muddy beach on the sea floor They are found in tropical and temperate seas all over the world.

Lobster is when it is made compared with other shrimp. It is classified as a shrimp that grows very slowly. So that in molting while in the youth Usually there will be molting in the afternoon. Is about 1-2 times a year when the adult shrimp takes about 5-7

Shrimp is a very popular large shrimp, just like lobster, which is a different family. They can be consumed both fresh and cooked as a highly priced seafood. Therefore having cultured because it was raised I thought it was better to grow by myself than buy it and eat it.

It is raised in cages, in the sea and in Thai waters, the Andaman coast is found more and more lobsters than the Gulf of Thailand due to its abundance.In addition to consumption. Lobster is also valuable in beauty. Which can be raised in an aquarium as a beautiful aquatic animal And the staff are often placed in a mirror frame to hang as a decorative accessory for the home.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา