นกเขาชวา

นกเขาชวา เป็นนกประเภทหนึ่งที่จัดว่าอยู่ในวงค์ จอนกเขานั้นเราสามารถพบเจอได้ในป่าหรือตามบ้านที่มีคนเลี้ยงนกเขาเป็นนกที่มีเสียงร้องอันไพรเลาะ และเป็นนกที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายส่วนคนที่ที่ชอบเลี้ยงนกเขานั้นเขาจะรู้ดี นกเขานั้นได้รับความนิยมให้การเลี้ยงเป็นอันมากที่มาเวลามายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนั้นเอง

นกเขาชวา มีอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยหรือไม่ว่าจะเป็นเทศแถบๆบ้านเราอย่า มาเลเวีย หรืออินโดนีเซีย มีการเลี้ยงนกเขาชวาในประเทศไทยที่นิยมนำมาเลี้ยงตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามหลักฐานพระราชตำรับการดูแลและลักษณะนกเขาชวาของในรัชกาลที่ 3 หรือรัชกาลที่4 จนในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงหรือเล่นนกเขาชวากันมากใขภาคใต้ รองมา ภาคกลาง ภาคเหนือ หรือทางภาคอื่นๆ

นกเขาชวา ในการเลี้ยงหรือการเล่นนกเขาชวาภาคใต้นั้นเปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของคนภาคใต้ ในการเล่นนกเขาชวาแพร่หลายมากขึ้น ทำให้พ่อค้านกเขาในภาคกลาง พยายามหานกเขาพันธุ์ดีๆ เพื่อจะนำมาขายให้ทางภาคใต้ เล่ากันว่ามีชาวบ้านโป่ง จับหวัดราชบุรี นั้นเคยนำนกเขามาขายที่ภาคใต้ ส่วนที่นำนกมาขายในภาคใต้สมัยนั้นเป็นนกเขาจากจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี

การเลี้ยงนกของคนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ผู้เลี้ยงนกส่วนมากจะบอกว่ามีความสุขที่ได้เลี้ยง และมีความสําราญใจที่ได้ฟังเสียง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในชุมชนจนกระทั่งไปสู่การแข่งขันระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับอาเซียน นกที่ชนะเลิศแต่ละสนามจะมีราคาสูงขึ้นและจะเป็นที่หมายปองของผู้เลี้ยงนก แม้นกตัวนั้นจะมีราคาสูงถึง ๑๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาทก็ตาม จึงเกิดกลุ่มเลี้ยงนกไว้จําหน่ายและเสาะแสวงหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากสถานที่ต่าง ๆ

นกเขาชวามีอายุประมาณ 20 ถึง 30 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของนกแต่ละตัว เริ่มขันช่วงอายุ1ปี มีเสียงขัน 3 ระดับ คือเสียงเล็ก เสียงกลาง และเสียงใหญ่ เสียงขันแต่ละครั้งจะมี 3 ถึง 5 จังหวะ นกขาชวาที่ชายแดนภาคใต้มีหลากหลายสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงอาทิ พันธุ์ปราจีนบุรี

นกเขาชวา

Nok Khao Java is a type of bird that is classified as in the circle. Dove screen that we can find in the forest or in the house where people keep the doves is a bird that has a quiet singing. And is a bird that is easy to raise, as for people who like to raise him, he will know well. He was very popular with raising for a long time that it became a culture.

Javanese Nok is common in every region of Thailand, whether it is a country in Thailand, Malaysia or Indonesia. Java Dove is raised in Thailand that has been popularly brought up since the early Rattanakosin period. According to the evidence of the royal formula of care and the characteristics of the Javanese Dove of King Rama III or Rama IV Until nowadays, there are many people who like to raise or play Javanese Dove in the South after the Central, North or other regions.

Nok Khao Java In farming or playing Nok Khao Java is like a lifestyle of southern people. In playing Dove Java more prevalent Making dove merchants in the central region Trying to find good breeding doves To be sold to the south Told that there are people in Ban Pong. Catch a cold Ratchaburi That used to bring him to sell in the south The part that brought birds for sale in the south at that time was a dove from Kanchanaburi. And Suphanburi.

Raising birds of people in Pattani, Yala, Narathiwat, Satun and Songkhla provinces. Most bird feeders say they are happy to have them. And grateful to hear the sound In addition, there are also community competitions until the provincial, national and ASEAN competitions are held. Each winning field will cost more and will

Javanese Nok is about 20 to 30 years, depending on the physical condition of each bird. Beginning to crow during the age of 1 year, there are three levels of crowing: small, medium and large. Each crow has 3 to 5 strokes. Prachinburi varieties

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา