แมงมุมทะเล

แมงมุมทะเล เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำนั้นไม่ได้มีแค่ความสวยงามเพียวอย่างเดียว และยังมีความหน้ารักและน่าสะพรึงไปกับความกลัวรวมอยู่ด้วยอีกมากมาย สัตว์บางชนิดที่เราคิดว่าจะสามารถพบเจอแต่บนบกแต่ในทะเลยก็มีแบบเดียวกัน แมงมุมทะเลขายาว เป็นสัวต์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมบนบกแต่ได้รับ เป็นตัวร้ายที่น่ากลัวแห่งท้องทะเล

แมงมุมทะเล นั้นจะมีขาที่ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร นักวิทยาศาสตร์จำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ของแมงมุมชนิดนี้ให้อยู่ในชั้นพิคโนโกนิดา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มไฟลัมอาร์โธพอดาหรือ อาร์โธพอด ซึ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่ 600 ล้านปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย

แมงมุมทะเล มีการเต้นของส่วนหัวใจของแมงมุมทะเลขายาวนั้นจะช่วยให้เลือดและออกซิเจนผ่านไหลเวียนในร่างกาย หัวใจของมันเต้นอ่อนแรงและเลือดก็ไหลเวียนอยู่เฉาะส่วนกลางของร่างกายเท่านั้น แต่ลำไส้ซึ่งเป็นท่อลงไปจนถึงปลายขาเรียวเล็กกลับมีความแข็งแรง

กระบวนการที่กล้ามเนื้อบีบรัดและคลายตัวอย่างมีจังหวะ เป็นกระบวนการเช่นเดียวกับการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้ของมนุษย์ หากแต่กระบวนนี้ในแมงมุมทะเลอยู่ไกลกว่าจะเป็นที่ต้องการสำหรับการย่อยอาหาร เพราะต้องได้รับออกซิเจนเพียงพอในร่างกายด้วย

แมงมุมทะเล

Sea spider It is an animal that lives under water, it is not just beautiful. And there is also a lot of love and frightening with fear. Some of the animals we think can be found only on land but also in the ocean. Long legged sea spider It is a lizard that looks like a land spider, but has He is the terrifying villain of the sea.

Sea spider It has legs approximately 25 centimeters long. Scientists classify the science of this spider in the Pycnoconida class. It is one of the phylum arthopoda, or arthopod, which has lived on earth since 600 million years ago, scientists from the university.

Sea spider There is a pulsation of the heart of the long legged sea spider that allows blood and oxygen to flow through the body. Its heart was pounding, and the blood only circulated through the middle of the body. But the intestines, which are tubes down to the end of the legs, are quite strong.

The process in which the muscles constrict and relax rhythmically. It’s the same process as digestion in the stomach to the human intestines. But this process in sea spiders is far more than desirable for digestion. Because you need to get enough oxygen in your body.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา