ด้วงกว่างชน

ด้วงกว่างชน หรือ ด้วงกว่างโซ้งจะมีลำตัวมีสีตั้งแต่สีน้ำตาลอมแดงจนถึงเกือบดำ ตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า กว่างโซ้ง หรือ กว่างชน มีเขาที่หลังอกยื่นยาวเป็นจะงอยเรียวไปทางด้านหน้าและโค้งลง ตรงปลายเป็น 2 แฉก กับที่หัวมีเขาเล็กยื่นออกไปเป็นเขาเดี่ยว โค้งขึ้นคล้ายนอแรด 

ด้วงกว่างชน  มีวงจรชีวิตที่สั้น หลังจากเป็นหนอนอาศัยอยู่ใต้ดินมาเป็นเวลาเกือบปีแล้ว เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่ไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น โดยจะออกจากดินในช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ด้วงกว่างชนจัดเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งเนื่องจากทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนกินพืชเศรษฐกิจบางชนิดเป็นอาหาร 

ด้วงกว่างชน จัดเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยใช้ละเล่นให้ต่อสู้กันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับ ไก่ชน หรือ ปลากัด จนกลายเป็นประเพณีตามฤดูกาลที่ถิ่นล้านนา เช่นที่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือน่าน ในต่างประเทศยังพบได้ที่ตอนเหนือของลาวและพม่า โดยจะนำตัวผู้ 2 ตัวมาขวิดกัน เรียกว่า  โดยจะนำด้วงกว่างตัวผู้ 2 ตัวมาอยู่บนกระบอกไม้ยาวประมาณ 80-100 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร

ตัวเมียมาใส่รูปิดไว้ให้เห็นแต่เพียงหลัง เพื่อให้กลิ่นของตัวเมียดึงดูดตัวผู้ ด้วงกว่างชนตัวผู้จะสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย แต่จะไม่สู้กันจนถึงตายเหมือนปลากัด การแพ้-ชนะ ขึ้นอยู่กับตัวที่ได้ล่าง คือ สามารถใช้เขางัดอีกตัวหนึ่งให้ลอยและคว่ำหงายท้องลงได้

หลังจากนี้ด้วงก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าระยะดักแด้
ด้วงจะเริ่มสร้างรู และอยู่นิ่ง จะเริ่มเปลี่ยนเป็นดักแด้สีแดงๆ หน้าตาเริ่มเหมื่อนด้วงกว่าง
เราจะแยกมาต่างหากหรือทิ้งใว้ที่เดิมก็ได้ สุดท้ายพอไกล้หน้านาว
ด้วงตัวเต็มวัยก็จะออกมา แล้วก็จะเริ่มวัฎจักรเดิม คือผสมพันธ์อีกครั้ง วางไข่ แล้วก็ตาย
เสียดายที่ผมหารูปตอนเป็นดักแด้ไม่เจอเพราะนานมากแล้ว
แต่ข้อมูลข้างบนน่าจะพอ ให้คนหรือเด็กๆที่อยากทดลองเลี้ยง นำไปใช้ได้

ด้วงกว่างชน

Beetle sings Or the Kuangsong beetle has a body color ranging from reddish brown to almost black. The large male is called Kuangsong or Kwong with a long horn on the back of the chest. Tapering towards the front and curving down at the end into two lobes, with the head of a small horn protruding into a single horn. Curved up like a rhino horn.

Beetle sings Has a short life cycle After being a worm living underground for almost a year When they are adults they can not live more than 3 months only They leave the soil in the rainy season from July to October. The winch beetle is classified as a pest because both the adult and the larva feed on certain crops.

Beetle sings Classified as a pet that Thai people use and play for a long time Like fighting chicken or fighting fish until it becomes a seasonal tradition in Lanna areas such as Chiang Mai or Nan, in other countries, it can also be found in northern Laos and Burma by bringing 2 males to gore each other. Two male beetles were placed on a wooden barrel approximately 80-100 cm, diameter 10 cm.

Female came to put a hole and closed it so that only the back can be seen So that the scent of the female attracts the male Male beetles will fight to compete for the female. But they won’t fight to death like a betta. The loss-win depends on the lower one, so that he can leverage the other one to float and turn his stomach down.After this the beetle will continue to grow. Until the chrysalis
the beetle will start to make holes and will be at rest and will turn into red chrysalis. It looks like a dark beetle. We can either come separately or leave the same place. Finally, when close to the face, the adult beetle will come out. Then the original cycle will begin

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา