นกเพนกวิน

 นกเพนกวิน อาศัยอยู่บริเวณซีกโลกทางใต้หรือขั้วโลกใต้ เป็นนกที่บินไม่ได้ เนื่องจากมีโมเลกุลกระดูกที่หนาแน่นผิดจากนกทั่วไป มีลักษณะเด่นคือ มีขนสีดำที่ด้านหลัง และขนสีขาวที่ด้านหน้าท้อง ซึ่งช่วยป้องกันเพนกวินจากสัตว์นักล่าต่าง ๆ เวลาว่ายน้ำ ปีกของเพนกวินมีลักษณะคล้ายครีบปลา

นกเพนกวิน เพนกวินไม่สามารถหายใจในน้ำได้แต่สามารถกลั้นหายใจได้นานมากในน้ำ ร้อยละ 75 ของชีวิตเพนกวินจะอาศัยในน้ำ เพนกวินสามารถว่ายน้ำได้เร็วเฉลี่ยประมาณ 22–24 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 250 เมตร ตีนของเพนกวินเป็นพังผืดเหมือนตีนเป็ด ใช้ได้ดีเวลาว่ายน้ำหรือดำน้ำ แต่เมื่อเดินบนบกแล้ว

นกเพนกวิน เมื่อเพนกวินตัวเมียออกลูกจะให้ตัวผู้กกไข่ ส่วนตัวเมียจะออกไปหาอาหาร ซึ่งได้แก่ ปลา ครัสเตเชียน หรือหมึก ลูกเพนกวินแรกเกิดจะมีขนสีเทา เมื่อโตขึ้นขนสีเทาจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีดำที่ด้านหลัง และขนสีขาวที่ด้านหน้าท้อง เพนกวินจะมีพฤติกรรมการทำรังที่ต่างออกไปตามแต่ละชนิด บางชนิดทำรังใกล้ทะเล แต่บางชนิดทำรังในป่ามะเลาะ

เพนกวิน เป็นนกที่แพร่ขยายพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งตรงกับปลายปีของเวลาในซีกโลกใต้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศยังอบอุ่นและยังหาอาหารกินได้ เพนกวินจะออกไข่และฟักให้เป็นตัวในช่วงนี้ และจะเร่งเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูที่ทั้งพื้นดินและทะเลในซีกโลกทางใต้เป็นน้ำแข็งทั้งหมด 

เหตุที่เพนกวินไม่สามารถบินได้ ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นเพราะความสามารถที่ดีในการว่ายน้ำและดำน้ำ จึงทำให้ปีกของเพนกวินไม่สามารถใช้ในการบินได้ เพราะการว่ายน้ำและดำน้ำใช้พลังงานที่น้อยกว่า ความสามารถในการบินก็ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการวิจัยจากนกทะเลชนิดอื่นที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับเพนกวินมากที่สุด อย่าง นกทะเลปากยาว

นกเพนกวิน

Penguin They live in the southern hemisphere or south pole. They are flightless birds. Due to the dense bone molecules from common birds, it is characterized as With black hair on the back And white fur on the front of the belly This protects penguins from predators when swimming. Their wings resemble fish fins.

Penguin Penguin cannot breathe in water, but can hold their breath for a very long time. In the water, 75% of penguin lives in water. Penguins can swim at an average speed of 22–24 km / h. And can dive to a depth of 250 meters. Penguin feet are webbed like a foot. Good for swimming or diving. But when walking on land,

Penguin When a female penguin lays out, the male will incubate. Personal wives go out to look for food. Which is fish Newborn crustaceans have gray fur. As they grow older, the gray hair will gradually turn black on the back. And white fur on the front of the belly Penguins have different nesting behavior for each species. Some nest near the sea. But some species nest in the forest.

Penguins are birds that reproduce during the fall, corresponding to the end of the time in the Southern Hemisphere. Which is a time when the weather is still warm and can still find food Penguins will lay eggs and hatch during this time. And it will accelerate growing youngsters to keep up with the winter, when both the land and the sea in the southern hemisphere are completely frozen.

The reason penguins cannot fly nowadays scientists believe it is due to their good swimming and diving abilities. Therefore, the penguin’s wings cannot be used in flight. Because swimming and diving use less energy The ability to fly is gradually declining, thanks to research from other seabird species closest to the penguin. Like the long-billed seabird

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา