กวางเรนเดียร์

กวางเรนเดียร์ หรือ มีอีกชื่อเรียกว่ากวางแคริบู นั้นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่จำพวกกวาง จัดเป็นเพียงชนิดเดียว กวางเรนเดียร์นั้นมีนิสัยที่ดุร้ายและมีลักษณะที่คล้ายคลึกกับกวางเอลก์ จัดเป็นสัวต์ที่เลี้ยงลุกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของแคนนาเดียนทุนดรา ตัวเมียนั้นจะมีน้ำหนักที่อยู่ประมาณ 60-70 โลดโดยประมาณ ส่วนสูงประมาณ 162 -205 เซนติเมตร ได้ตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 100-318 กิโลรัม

กวางเรนเดียร์ นั้นจะมีกีบเท้าที่แยกออกเป้น 2 ง่ามชัดเจน ที่ใช้สำหรับในการเอาไว้ว่ายน้ำ โดยมันสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 10 กิโลต่อชั่วโมง หรือเดินกระดูกตรงข้อเท้าหรือตรงเส้นเอ็นจะทำให้เกิดเสียงไปตลอด สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อที่จะติดต่อหรือสือสาร กับระหว่างหาเพื่อนฝูงในยาม ที่อยู่ในที่ๆ ภาว่ะวิสัยมองเห็นไม่ชัดนั้นเอง

กวางเรนเดียร์ สามารถพบได้ที่ประเทศที่เรียงรายรอบมหาสมุทรอาร์กติก อย่าง นอร์เวย์ แคนาดา และอะแลสกา เพราะภูมิประเทศแถบนี้ที่เรียกว่า นั้นเมื่อถึงหน้าหนาวที่มีหิมะตกอยู่มานาน 9 เดือนใน 1 ปี น้ำในทะเลสาบและแม่น้ำจะกลาย เป็นน้ำแข็ง หรือการมีฤดูร้อนที่นาน 2-3 เดือน ซึ่งจะมีสั้นๆมากทำให้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ไม่ขึ้น จะมีก็แค่ต้นไม้ขนาดเล็กและก็หญ้ามอสส์เท่านั้นที่ขึ้น

เรนเดียร์นั้นที่ชอบใช้ชีวิตที่เป็นฝูง คือการยืนเป็นกลุ่มนอกจากจะทำให้ร่างกายของมันอบอุ่ม ในเวลาที่มีพายุหิมะพัดมาแล้วยังช่วยให้ไม่ให้ฝูงหมาป่าไม่กล้าเข้ามาลอบฆ่ามันได้อีกหากกวางตัวใดที่พลัดหลงกับฝูง กวางตัวนั้นก็จะมีสิทธิถูกสุนัขป่าฆ่าทันที เรนเดียร์ตามปกติแล้วเปลี่ยนสีขน ในช่วงรอบหน้าร้อนที่จะมีดกตามตัวจะมีสีน้ำตาล

เรนเดียร์เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบต่อสู้กับสัตว์อื่น แต่ชอบต่อสู้กันเองเวลาแย่งตัวเมีย กวางตัวผู้ที่มีเขาสวย จะขวิดจะชนกัน จนตัวหนึ่งชนะแล้ว มันก็จะสร้างฮาเร็มส่วนตัวซึ่งมีตัวเมียหลายตัวเป็นสมาชิก แต่ถ้าการต่อสู้ไม่ยุติมันก็จะสู้กันไปเรื่อย ๆ โดยไม่หยุดกินอาหารจนบางครั้งเขากวางพันกันอย่างแยกจากกันไม่ได้ หากเหตุการณ์ที่ว่านี้บังเกิด กวางก็จะอด

กวางเรนเดียร์

Reindeer, also known as a caribou. It is a mammal that is large such as deer. Classified as only one type The reindeer have a ferocious nature and a deep resemblance to an elk. It is the largest milkshake of the Canadian tundra. The female is approximately 60-70 kicks, and 162 -205 centimeters in height, the male weighs 100-318 kilograms.

Reindeer There are two clearly separated hooves that are used for swimming. It can swim as fast as 10 kilometers per hour. Or walking the ankle bone or the tendon will make a sound forever. It is assumed that it is intended to contact or communicate. And while looking for friends at the time In place The vision was blurred.

Reindeer They can be found in countries that surround the Arctic Ocean such as Norway, Canada and Alaska because of this terrain known as So when the winter is snowing for nine months in a year, the water in lakes and rivers freezes, or the presence of a 2-3 month hot summer that is very short, making the trees that are not large. up Only small trees and moss will grow.

That reindeer likes to live in herds. Is to stand in a group, in addition to warming its body In the time of the blizzard, it also prevents the wolf pack from daring to come and kill it if any of the deer strikes the herd. That deer will have the right to kill the wolf immediately. Reindeer normally changes its coat color. In the hot summer round, the body will be brown.

Reindeer are creatures that do not like to fight other animals. But likes to fight among females A deer with beautiful horns Will bump Until one won It would then create a private harem with many females as members. But if the battle does not end, it will continue to fight without stopping to eat until the antlers sometimes become intertwined. If this happens Deer will starve.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา