นกเงือก

นกเงือก นกโบราณที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุค เมื่อประมาณ 54 ล้านปีที่มาแล้ว ซึ่งๆปัจจุบันมีหลายชนิดที่ๆสูญพันธุ์ไปแล้ว และมี อีกหลายชนิดที่เสี่ยงในการใกล้ที่จะสูญพันธุ์เนื่องมาจาก การบุกรุกทำลายป่ามากขึ้นอีกทั้งมีการจับมาเลี้ยงมาก เพราะเป็นนกที่หายาก และมีสีสันที่สวยงาม ของนกเงือก

นกเงือก นั้นปัจจุบันนี่นกเงือกที่อยู่ในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 สายพันธุ์ จาก ทั้งหมด 55 สายพันธุ์ ที่มีอยู่ทั่วโลก และส่วนใหญ่กระจายตัวออกไปอยู่ในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างมาก โดยเฉพาะผือป่าทางตะวันตกที่อุทยานแห่งชาติที่เขาใหญ่ และเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ซึ่งที่นี้รวมแล้วมีแต่นกเงือก ประมาณ 3000 ตัว

นกเงือก เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่พวกนกเงือกอาศัยอยู่ นกเงือกเป็นประเภท ที่มีขนาดตัวใหญ่ ที่มีจุดเด่น คือ ที่นกเงือกมีจะงอยปากที่หนาที่ใหญ่และมีโหนกทางด้านบน เป็นโพรง ภายในโพรงที่มีเนื้อเยื่อคล้ายกับฟองน้ำ ส่วนใหญ่ลำตัวของนกเงือกจะมีสีขาวดำหางยาว มีปีกที่กว้างและใหญ่ มันสามารถมีพลังในการบินที่แข็งแรง ในตอนเวลามันจะโบกปีกช้าๆ

อาหารที่นกเงือกเรียกกิน นกเงือกจะกินผลไม้เป็นอาหารหลัก หรือไหมก็สัตว์เลื้อยคลานที่ตัวเล็กๆ เป็นอาหารเสริม และมันชอบทำรังในโพรงไม้ ตัวเมียจะเข้าไปกดไข่ในโพรงโดยใช้โคลนและมูลปิดปากโพรงไว้ เหลือเพียงช่องพอให้ตัวผู้อื่นส่งอาหารเข้าไปได้ เมื่อลูกนกโตพอแล้ว จึงเจาะโพรงออกมาและจากจะงอยปากและส่วนหัวที่ใหญ่เหมือนโหนกหรือหงอนนั้น ทำให้นกเงือกถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ

นกคู่ผัวเมียจะพากันหารัง ซึ่งได้แก่ โพรงไม้ตามต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นยาง ที่อยู่ในที่ลับตา เมื่อตัวเมียเข้าไปอยู่ในโพรง จะทำความสะอาดแล้วเริ่มปิดปากโพรง ด้วยวัสดุต่าง ๆ ดิน เปลือกไม้ ตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ภายในเพื่อออกไข่และเลี้ยงลูก

นกเงือก

An ancient hornbill that evolved around 54 million years ago. Nowadays, there are many species that are now extinct and many are at risk of being endangered due to The invasion of forests increased, and there was a lot of catch. Because it is a rare bird And has beautiful colors Of a hornbill

Hornbill Nowadays, there are 13 species of hornbills in Thailand out of 55 species that exist around the world. And most of them spread out in the forest that is very fertile, especially the forest in the west at Khao Yai National Park. And Budo-Su-Ngai Padi National Park, where there are only about 3000 hornbills.

Hornbills are an indicator of the abundance of the forest where hornbills live. Hornbill is a type The main feature is that hornbills have a thick, large beak and protruding at the top, a hollow inside a cavity with sponge-like tissue. Most of the hornbill body is white, black and long tail. Has wide and large wings It can have a strong flying power. At the time, it will slowly wave its wings.

The food that hornbills call to eat. Hornbills eat fruit as their staple food. Or a small reptile As a supplement And it likes to build nests in hollow trees Female will press the eggs in the cavity by using mud and droppings to cover the cavity. There is only room left for

The spouse will find a nest, which is a hollow in a tree, such as a rubber tree in a hidden place. When the female enters the hollow Will clean and start to seal the cavity With the various materials, soil, the bark, the female locks herself inside to lay eggs and raise the offspring.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา