กิ้งก่าบาซิลิสก์

กิ้งก่าบาซิลิสก์ หรืออีกชื่อ กิ้งก่าพระเยซู เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทกิ้งก่าอีกสกุลหนึ่ง จัดให้อยู่ในวงศ์ย่อยๆ กิ้งก่าบาซิลิสก์ โดยรวมแล้วนั้นจะมีเกล็ดสีเขียว และ ขาว หรือสีดำ และกิ้งก่าบาซิลิสก์มีครีบบนหลักที่มีขนาดใหญ่ที่เหมือนกับครีบของปลา แต่สำหรับตัวผู้จะมีหงอนขนาดใหญ่แลดูเด่นด้วย

กิ้งก่าบาซิลิสก์ เพศผู้มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 70-75 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 80 กรัม และมีความยาวได้เต็มที่ถึง 80 เซนติเมรต กิ้งก่าบาซิลิสก์ จะอาศัยและหากินตามบินพื้นดินใกล็ริมน้ำ

จะขึ้นต้นไม้เพื่อจะหลบหรือเหลี่ยงศัตรู และมีความสามารถพิเศษคือ มีความว่องไวมากจนสามารถวิ่งได้บนผิวน้ำ โดยที่ใช้ขาคู่หลัง โดยจังหวะเปลี่ยน ก้าวของกิ้งก่าบาซิลิสก์ มันใช้เวลาเพียงแค่ 0.052 วินาที ซึ่งมันมีการเคลื่อนที่อัดชนรวดเร็ว

กิ้งก่าบาซิลิสก์ จากการวิเคราะห์จากภาพถ่ายสรุปได้ว่ามีพลังงาน 3 อย่างที่ช่วยพยุงตัวไม่ให้กิ้งก่าบาซิลลิสก์จมน้ำ คือ แรงบาซิลิสก์ ซึ่งเกิดจากเท้ากระทุ้งผิวน้ำทำให้เกิดแรงพยุงตัว แรงต้านทานและแรงลอยตัวจากอากาศที่ช่วยพยุงตัวไว้ไม่ให้จม โดยจะจุ่มเท้าอีกข้างก่อนที่แรงจะหมด

และพบว่ากิ้งก่าบาซิลิสก์สามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้ถึง 5 ก้าว ภายในเวลาเพียง 0.25 วินาที อันเป็นความเร็วที่แม้แต่กล้องความเร็วสูงก็ไม่อาจจับภาพได้ทัน หากเปรียบเป็นมนุษย์ ที่มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมต้องไปวิ่งบนผิวน้ำด้วยความเร็ว 106 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากความสามารถพิเศษอันนี้ กอรปกับลักษณะของร่างกายที่ดูโดดเด่น ทำให้ได้ชื่อสามัญว่า กิ้งก่าบาซิลิสก์ เหมือนกับ บาซิลิสก์ สัตว์ประหลาดคล้ายมังกรผสมไก่ตามเทพปกรณัมกรีก และ กิ้งก่าพระเยซู ที่เหมือนพระเยซูที่แสดงปาฏิหารย์เดินบนผิวน้ำได้ตามพระคัมภีร์ไบเบิล ในบทแมทธิวที่ 

กิ้งก่าบาซิลิสก์

Basilisk Chameleon, also known as Jesus Chameleon. Is another genus of lizards. Arranged in subfamily Basilisk lizard Overall they have green and white or black scales, and basilisk lizards have large main fins that resemble fish fins. But for males it has a large crest and it looks outstanding too.

Basilisk lizard The average male length is 70-75 millimeters and weighs approximately 80 grams and reaches a full length of 80 centimetres. Will live and find food for the ground near the waterfront.

Will go up a tree to dodge or attack enemies. And has a special ability. They are very agile that they can run on the water surface. By using a pair of hind legs By changing strokes Basilisk lizard steps It takes just 0.052 seconds, and it has a very fast jamming motion.

Basilisk lizard From the analysis of the photos, it can be concluded that there are three kinds of energy that help support the basilisk from drowning: Basilisk force, which is caused by the feet pushing the surface of the water causing support. Resistance and buoyancy from the air to help support it from sinking. They dip the other foot before it runs out.

It was found that Basilisk lizards can move up to five steps on the surface in just 0.25 seconds, a speed that even a high-speed camera can’t catch up on. In comparison, a human being weighing 80 kilograms had to run on the surface at a speed of 106 kilometers per hour.

From this special ability. The body looks outstanding. Resulting in a common name that Basilisk lizard Like basilisk, dragon-like monsters with chickens based on Greek mythology and Jesus lizard Like Jesus, who shows miracles, can walk on the surface of the water according to the Bible In the chapter of Matthew that

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา