ลิงลมหรือนางอาย

ลิงลมหรือนางอาย ลิงลมมีรูปร่างโดยรวม คือ มีขนนุ่มสั้นเหมือนกำมะหยี่ ลำตัวป้อมกลมอ้วน รูปร่างหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตา มีตากลมโต มีจำนวนฟันและเขี้ยวที่เขียนเป็นสูตรได้ว่าสีขนมีความหลากหลายแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัย และแต่ละชนิด บางชนิดจะมีรอยขีดคาดตามใบหน้า ส่วนหัว ดวงตา และเส้นกลางหลัง

ลิงลมหรือนางอาย โดยที่ทุกชนิดนั้นกระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอินเดีย จนถึงหมู่เกาะต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย มีพฤติกรรมอาศัยอยู่ตามลำพังตัวเดียว โดยปีนป่ายหากินตามต้นไม้ในเวลากลางคืน จับแมลง, สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก และไข่นกกินเป็นอาหารหลัก และมีผลไม้บางชนิดเป็นอาหารรองลงไป แต่ก็สามารถกินสัตว์ขนาดใหญ่ 

ลิงลมหรือนางอาย ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการมีพิษนี้ แต่พิษนี้ใช้ประโยชน์ได้ในการล่าเหยื่อ หรืออาจจะใช้ประโยชน์ในการกำจัดปรสิตตามตัว เพราะลิงลมจะไม่มีเห็บหรือหมัดตามตัวเหมือนสัตว์ในอันดับไพรเมตจำพวกอื่น สันนิษฐานว่าลิงลมอาจจะได้พิษนี้มาจากแมลงหรือแมงมีพิษจำพวกต่าง ๆ ที่กินเป็นอาหาร มด และกิ้งกือ 

ลิงลมสถานะในปัจจุบัน อยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วในธรรมชาติ ด้วยความน่ารักจึงมักถูกจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงบ่อย ๆ โดยผู้ขายหรือผู้เลี้ยงมักจะตัดเขี้ยวหรือฟันหน้าออกทั้งซี่บนและล่าง โดยที่เหลือรากฟันอยู่ เพื่อมิให้ถูกกัด ซึ่งลิงลมบางตัวอาจจะติดเชื้อจากขั้นตอนนี้ทำให้ตายได้ ซึ่งลิงลมถูกจัดเป็นสัตว์ป่า

นอกเหนือจากความเชื่อที่ว่าเมื่อรับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงของชาวจีนแล้วชาวพื้นเมืองบนเกาะชวาตะวันออก มีคำสั่งสอนสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นว่า เมื่อเข้าไปในป่า จงหลีกเลี่ยงลิงลมเพราะเป็นสัตว์อันตราย เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายและยังไม่มียาใดรักษา การครอบครองกระดูกลิงลมจะนำมาซึ่งโชคร้าย

ลิงลมหรือนางอาย

Lying or shame The lemons have overall shape, soft, short, velvet-like fur, round, fat fortress. Its appearance is cute like a doll with big eyes. There are a number of teeth and fangs written in the formula that the coat color varies according to the living area. And some species have a mark on their face, head, eyes and the middle of the back.

Lying or shame Where all species are distributed in Southeast Asia and India to the islands of Indonesia, they live alone. By climbing in the forest for food at night Catch insects, small reptiles And bird eggs are eaten as the staple food And there are some fruits as a secondary food But it can eat large animals.


The lemont, or the lemur, nowadays scientists do not yet know the exact cause of this poisoning. But this poison is usable in hunting. Or may be used to eliminate parasites by the body Because lemurs do not have ticks or fleas like other primates. It was assumed that the lemur came from a variety of insects and arachnids that feed on ants and millipedes.

Lying current status. In an endangered state in nature, their cuteness is often taken as a pet, with vendors or growers often cutting their upper and lower canines or front teeth. With the rest of the tooth root

In addition to the belief that when eaten is a Chinese tonic, the indigenous people of East Java Island have a tradition that goes from generation to generation. When entering the forest Avoid the monkeys

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา