ปูม้า

ปูม้า นั้นมีการแบ่งออกมาเป็นสามส่วนของตัว อก และท้องตรงส่วนหัวและอกจะอยู่ติดกันและมี กระดองหุ้มที่อยู่ตอนบน ทางด้านข้างทั้งสองของกระดองและจะเป็นรอยหยักๆ ที่คล้ายฟันเลื่อยเป็นหนามแหลม ข้างละ 9 อัน ขาทั้งหมด 5 คู่ด้วยกัน และมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้ามใหญ่เพื่อใช้ป้องกันตัวและจับอาหาร

ปูนั้นมีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยที่สามารถพบเจอได้ในที่ๆทะเลหรือ ไหมก็ทะเลทางอ่าวไทย โดยอาศัยอยู่บริเวณในปากแม่น้ำหรือไม่ก็แถบชายทะเล ปูนั้นมันจะออกหากินในเวลาตอนกลางคืน และโดยมันจะใช้ในการฝังตัวของมันลงในดินทราย แล้วใช้แค่ตา ถ้าจะพบปูได้ในระดับน้ำลึกที่ 40 เมตร และพบได้คือการชุกชุกชุมในที่ระดับ 7-30 เมตร

การขยายพันธุ์ของตัวผู้และตัวเมียนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันที่จับปิ้ง ตัวผู้จะมีก้ามยาวเรียวกว่า มีสีฟ้าออกอ่อนและจะมีจุดที่ขาวๆ ตกกระทั่วไปบนในกระดองและก้าม ในพื้นท้อง เป็นสีขาว โดยทั่วไปกระดองและก้าม เมื่อถึงฤดูกาลวางไข่ ปูตัวเมีย จะมีไข่ติดอยู่บริเวณระยางค์ซึ่งเคยเป็นขาว่ายน้ำในระดับอ่อนๆ โดยในระยะแรกไข่จะมีไข่ติดอยู่บริเวณระยางค์

มนุษย์นับเป็นอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์นั้นชอบใช้นำมาเป็นปรุงเป็นอาหารเพื่อใช่เป็นอาหารรับประทานโดย ที่ใช้ปูทะเล โดยนำมาใช้เป็นอาหารยุโรป อาหารจีน หรือ อาหารญี่ปุ่นและอาหารไทย สำหรับอาหารไทยนั้นยังอาจปรุงมาเป็นส้มตำปูม้าอีกด้วย ปูม้านั้นจึงเป็นสัตว์อีกชนิด หนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐ และ การกรมประมงได้ ทำการเพราะขยายพันธุ์เลี้ยงและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทย

ปูม้า

Crab is divided into three parts of the chest and abdomen, where the head and chest are contiguous. The shell at the top On both sides of the carapace and will be jagged These sawtooth-like spikes have nine spines on each side, 5 pairs of legs, and are transformed into large claws for self defense and handling.

Crabs are distributed in Thailand that can be found in the sea or Silk or sea in the Gulf of Thailand By living in the mouth of the river or in the seaside area Crab, it will be active at night. And it is used to

The propagation of male and female will look different. Males have longer, slender claws. Has a light blue color and will have white spots The most common burns in the carapace and claws in the abdomen are white, generally the carapace and claws. When the

It is another type of human being that people like to use in cooking as food for eating, with crab in the sea, it is used in European food, Chinese food or Japanese food and Thai food. For Thai food, it may also be cooked as a papaya salad with blue crab.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา