ช้างป่าหรือช้างเอเซีย

ช้างป่าหรือช้างเอเซีย ช้างแอฟริกามีหูขนาดใหญ่กว่าและหลังเว้า ส่วนช้างเอเชียมีหูขนาดเล็กกว่าและมีหลังนูนหรือราบ ลักษณะเด่นของช้างทุกชนิดได้แก่ งวงยาว หูกางขนาดใหญ่ ขาใหญ่ และผิวหนังที่หนาแต่ละเอียดอ่อน งวงใช้สำหรับการหายใจ หยิบจับอาหารและน้ำเข้าปา และคว้าวัตถุ 

ช้างกระจัดกระจายอยู่ทั่วแอฟริกาใต้สะฮารา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ในที่อยู่อาศัยหลากหลาย ทั้งสะวันนา ป่า ทะเลทรายและที่ลุ่มชื้นแฉะ ช้างเป็นสัตว์กินพืช และอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเมื่อสามารถเข้าถึงได้ ช้างถือเป็นสิ่งมีชีวิตหลัก เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์อื่นมักรักษาระยะห่างจากช้าง โดยมีข้อ

สัตว์อื่นมักรักษาระยะห่างจากช้าง โดยมีข้อยกเว้นคือสัตว์นักล่าช้างอย่าง สิงโต เสือโคร่ง ไฮยีนาและหมาป่าทุกชนิด ซึ่งปกติมักเลือกช้างอ่อนเป็นเป้าหมายเท่านั้น ช้างมีสังคมฟิชชัน–ฟิวชัน หมายความว่า กลุ่มครอบครัวหลายกลุ่มมารวมกันเข้าสังคม

ช้างพลายออกจากลุ่มครอบครัวเมื่อถึงวัยเริ่มเจริญพันธุ์ และอาจอยู่สันโดษหรืออยู่กับช้างพลายตัวอื่น ช้างพลายโตเต็มวัยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มครอบครัวเมื่อหาคู่และเข้าสู่ภาวะที่มีเทสโทสเตอโรนและความก้าวร้าวสูงขึ้น เรียก ตกมัน ซึ่งช่วยให้พวกมันถือความเป็นใหญ่และสืบพันธุ์ได้สำเร็จ

ช้างใหญ่สุดประการหนึ่งคือการค้างาช้าง ซึ่งทำให้ช้างถูกบุกรุกเข้าไปล่าเพื่อเอางา ภัยคุกคามช้างป่าประการอื่นได้แก่การทำลายที่อยู่อาศัยและความขัดแย้งกับประชากรท้องถิ่น มีการใช้ช้างเป็นสัตว์ใช้แรงงานในทวีปเอเชีย และยังมีการจัดแสดงในสวนสัตว์หรือถูกใช้ประโยชน์สำหรับ

ช้างป่าหรือช้างเอเซีย

Wild or Asiatic elephant , an African elephant has larger ears and a concave back. Asian elephants have smaller ears and a convex or flat back. The distinctive features of all elephants are its long trunk, large spread ears, large legs and thick yet delicate skin. Proboscis used for breathing Grab food and water into the spa. And grab the object

Elephants are scattered throughout South Africa, Sub-Saharan Africa, and Southeast Asia and are found in a wide variety of habitats. The savannah, the wild. Desert and wetlands Elephants are herbivores and live near water sources when they are accessible. Elephants are considered the main living organisms due to their impact on the environment. Other animals tend to keep their distance from elephants, with restrictions.

Other animals often keep their distance from elephants. The only exceptions are lions, tigers, hyenas and wolves of all kinds. Which usually selects young elephants as their target only Elephants have a fission-fusion society, meaning that many family groups come together to socialize.

Elephants leave family groups when they reach puberty. And may be in solitude or with other flying elephants Adult elephants interact with family groups when dating and enter higher testosterone levels and aggressiveness. Call them, which helps them achieve greatness and reproduce.

One of the largest elephants is the ivory trade. Which caused the elephants to be invaded to hunt for tusks Other threats to wild elephants include habitat destruction and conflict with local populations. Elephants are used as labor animals in Asia. They are also exhibited in the zoo or used for

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ตะพาบ

ปลาซักเกอร์

โคอาลา