นิ่มนางฟ้าสีชมพู

นิ่มนางฟ้าสีชมพู หรือที่เรียกว่า Pichiciego เป็นตัวนิ่มที่มีขนาดเล็กที่สุด ตัวนิ่มสีชมพูตัวนี้มีความยาวเฉลี่ย 9-12 ซม. (ไม่รวมหาง) และหนักประมาณ 400 กรัมเปลือกหลังแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

นิ่มนางฟ้าสีชมพู
นิ่มนางฟ้าสีชมพู

ที่อยู่อาศัยในหญ้าแห้งและที่ราบทะเลทรายของอาร์เจนตินา จากอเมริกากลางถึงอเมริกาใต้นางฟ้าสีชมพูอ่อนตัวนี้สามารถอยู่ในทะเลทรายได้อย่างง่ายดาย มีความสามารถในการขัดสีได้ดีเยี่ยม และสามารถขุดเพื่อฝังตัวเองในที่ซ่อนได้อย่างชำนาญ

นิ่มนางฟ้าสีชมพู มีความสามารถในการมุดตัวในบริเวณข้างฝูงมดขนาดใหญ่ มดเป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับลิ่นชนิดนี้บางทีอาหารที่พวกมันกินคือหนอน หอยทากและพืชด้วย แต่ดูเหมือนว่ามดจะชอบมากกว่า

จะงอยปากเหล่านี้ชอบอยู่ตัวเดียว โพรงใต้ดินป้องกันมันจากศัตรูภายนอก มันจะออกมาหากินตอนกลางคืน แม้ว่าพวกมันจะอยู่โดดเดี่ยว แต่เชื่อกันว่าลิ่นนางฟ้าสีชมพูสามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัว

ทารกแรกเกิดเยื่อหุ้มสมองส่วนหลังจะไม่แข็งตัวจนกว่าจะโตเต็มที่จนกว่ามันจะแข็ง
นางฟ้าสีชมพูใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินคล้ายกับตัวตุ่น

กรงเล็บด้านหน้าขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถขุดได้อย่างสะดวกสบายในดินหรือทะเลทราย แต่เนื่องจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของประชากรนางฟ้าสีชมพูอ่อนได้ลดลง พวกมันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครองตั้งแต่ปี 1970

นิ่มนางฟ้าสีชมพู

The pink fairy armadillo, also known as the Pichiciego, is the smallest of the species armadillo. This pink fairy soft shell has an average length of 9-12 cm (excluding the tail) and weighs about 400g, the dorsal shell is clearly separated to its body.

Habitat in the dry grass and desert plains of Argentina. From Central America to South America This soft pink fairy can easily stay in the desert. It has an excellent abrasive ability. And able to dig to bury themselves in hiding skillfully

The pink fairy soft shell has the ability to burrow in areas beside large ant colonies. Ants are a great source of food for this species of pangolins, perhaps the food they eat is worms. Snails and plants too But it seems to like ants more

These nibs like to live alone. The underground cavity protected it from outside enemies. It will come out and feed at night. Although they are isolated, the pink angel pangolins are believed to mate with many females.

A newborn baby, its dorsal cortex, will not harden until it is mature until it becomes hard.
A pink fairy is spends most of the time underground, similar to a mole.

The large front claws allow them to burrow comfortably in soil or desert. But due to the environmental destruction of the soft pink fairy population has decreased. They have been registered as protection animals since the 1970s.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google