หมาป่าเคราขาว

หมาป่าเคราขาว (ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysocyon brachyurus; อังกฤษ: Maned wolf) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Canidae ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในสกุล Chrysocyon ที่ยังคงมีชีวิตอยู่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว

หมาป่าเคราขาว
หมาป่าเคราขาว

พบในอเมริกาใต้ในบราซิลปารากวัยและโบลิเวียหมาป่ามีหนวดมีเครามีลักษณะเผินๆคล้ายกับสุนัขจิ้งจอก แต่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดยสูงถึงสามฟุตจากเท้าถึงไหล่เนื่องจากมีขาที่ยาวทำให้ทัศนวิสัยดีในทุ่งหญ้าหรือพื้นที่รก มีน้ำหนักประมาณ 20 ถึง 25 กิโลกรัม

หมาป่าเคราขาวเป็นสัตว์นักล่าตามธรรมชาติของแพมเพิส

ขนตามลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดง มีขนสีดำขาและหลังคอขนที่ปลายหางและใต้คอมีสีขาว ผมสีดำที่ท้ายทอยยาวตั้งชันเมื่อคุณกลัวหรือต้องการแสดงความก้าวร้าว

ซึ่งแตกต่างจากหมาป่าพันธุ์ใหญ่อื่น ๆ หมาป่ามีเคราอาศัยอยู่ตามลำพังหรือเป็นคู่ หมาป่ามีหนวดมีเคราจะล่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นอาหารในเวลากลางคืนเช่นหนูกระต่ายและนก หมาป่ามีเครากินผลไม้และพืชหลากหลายชนิดไม่แพ้เนื้อสัตว์ ถ้าไม่กินพืชหมาป่ามีหนวดมีเคราจะเป็นโรคนิ่วได้

หมาป่ามีหนวดมีเคราซึ่งอาศัยอยู่ในหญ้าเซอราโดของบราซิลชอบโลบิรา (Solanum lycocarpum) มากและเมื่อกินเข้าไปมันจะถ่ายมูลสัตว์ไปยังโมเลกุลเล็ก ๆ ที่เติบโตในทุ่งหญ้า Cerado ซึ่งในมูลสัตว์จะมีเมล็ดของ Lobira ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกุ้งมังกรบนจอมปลวกทำให้ lobira ในทุ่งหญ้า Serrado มักจะอยู่บนจอมปลวกเล็ก ๆ

ปัจจุบันหมาป่าเคราขาวมีจำนวนลดลง เนื่องจากถูกมนุษย์ล่าและติดโรคจากสุนัขบ้านหมาป่ามีหนวดมีเคราอยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลข 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกหรือนำเข้า ซึ่งรวมถึงประเทศไทยตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมาป่าเคราขาว

White bearded wolf (Scientific name: Chrysocyon brachyurus; English: Maned wolf) is a mammal of the Canidae family, the only living creature in the Chrysocyon genus that still survives because all other species are extinct.

Found in South America In Brazil, Paraguay And Bolivia The bearded wolves are superficially similar to that of a fox. But much larger By up to three feet from the foot to the shoulder Because it has long legs that provide good visibility in grasslands or overgrown areas. It weighs approximately 20 to 25 kilograms.

The bearded wolf is a natural predator of the pampas.

The body hair is red-brown. With black hair, legs and back of the neck The hair at the tip of the tail and under the neck is white. The black hair on the back of the neck is long and erect when you are afraid or want to show aggression.

Unlike other large wolf species, the bearded wolf lives alone or in pairs. The bearded wolf hunts small and medium sized animals for food at night, such as rodents, rabbits and birds. The bearded wolf eats a variety of fruits and plants, not allergic to meat. If not eating plants The bearded wolf can get gallstones.

The bearded wolf, which lives in the Brazilian Serado grass, is very fond of the lobira (Solanum lycocarpum), and when eaten, it transfers the dung onto the tiny molehills that grow in the Cerado meadow. In which the dung contains the seeds of Lobira Which will grow up as a lobira on the anthill Causing the lobira in the Serrado meadow Usually on the top of a small anthill.

At present, the number of white-bearded wolves has decreased. Due to being hunted by humans And contracted a disease from domestic dogs The bearded wolf is listed on the list number 2 of the Convention on International Trade.

The endangered species of wildlife and plants (CITES) without a permit to export or import. Which includes Thailand According to the announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ใส่ความเห็น