หมึกดัมโบ

หมึกดัมโบ (อังกฤษ: Grimpoteuthis) เป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของปลาหมึกสายพันธุ์ที่เพิ่งค้นพบ ในร่มหมึกสายพันธุ์

หมึกดัมโบ ว่ากันว่าเป็นปลาหมึกคล้ายผีที่ปรากฏในเกม Pac-Man และบางคนก็บอกว่าคล้ายกับตัวละครชื่อไข่มุกที่ปรากฏในการ์ตูนเรื่องนีโม … ปลาตัวเล็ก Heart of table …

รวมถึงคล้ายกับตัวละครในการ์ตูนเรื่อง Pokemon จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นชื่อเล่น Adorabilis ซึ่งแปลว่า “น่ารักและน่าทะนุถนอม”

จากการสังเกตพฤติกรรมในตู้ปลาพบว่าพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตะกอน และในเบื้องต้นนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจใช้เวลา 2 ถึง 3 ปีกว่าไข่จะฟักเป็นตัว

พวกมันวางไข่ในน้ำลึก 200 ถึง 600 เมตรในน้ำเย็นจัดที่อุณหภูมิเพียง 6 องศาเซลเซียส ปลาหมึกชนิดนี้อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ 3,000-4,000 เมตรและมีขนาดลำตัวประมาณ 20 เซนติเมตรเมื่อโตเต็มที่ นุ่มและกึ่งโปร่งใส มีครีบหูเล็ก ๆ งอกอยู่ด้านบนของลูกตา นอกจากนี้ยังมีการกระแทกมากมายรอบ ๆ หนวด จึงทำให้สามารถผลิตแสงได้เช่นกัน

หมึกดัมโบ
หมึกดัมโบ

Squid dumbo (English: Grimpoteuthis) is the informal name of a recently discovered octopus species. In the ink umbrella species

Squid Dumbo is said to be a squid, resembling a ghost that appears in Pac-Man games. And some say it is similar to a character named Pearl That appeared in the cartoon about Nemo … small fish Heart of table …

Including similar to the characters in the cartoon Pokemon It has therefore been called the nickname Adorabilis, which means “lovely and cherished”.

From observing the behavior in the aquarium It was found that they spent most of their time on the silt. And initially, scientists have expected It may take 2 to 3 years for the eggs to hatch.

They lay eggs in water depths of 200 to 600 meters in extremely cold water at temperatures of just 6 degrees Celsius.

This type of squid lives under the deep sea about 3,000-4,000 meters and has a body size of about 20 centimeters when fully grown. Soft and semi-transparent. There are small ear-like fins growing on top of the eyeball. There are also many bumps around the tentacles. Thus allowing it to produce light as well

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google