โลมาอิรวดี

โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin) ชื่อวิทยาศาสตร์: Orcaella brevirostris) เป็นปลาโลมาชนิดหนึ่ง ในปลาโลมาในมหาสมุทร (Delphinidae) มีลักษณะคล้ายกับปลาโลมาทั่วไป

แต่มีลักษณะเด่นคือส่วนหัวที่มนและมนเช่นเดียวกับพระภิกษุลำตัวสีเทาเข้ม แต่บางตัวอาจมีสีอ่อนกว่าตาปากเล็กด้านล่าง ครีบด้านข้างของลำตัวแผ่เป็นรูปสามเหลี่ยม ครีบบนมีขนาดเล็กมาก มีลักษณะแบนและคล้ายเคียวขนาดประมาณ 180-275 ซม. และน้ำหนัก 3.21 กก

มีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยมักพบในน้ำกร่อยและทะเลสาบหรือน้ำจืดเช่นปากแม่น้ำ

โลมาอิรวดีบางตัวอาจอาศัยอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่เช่นแม่น้ำโขงและทะเลสาบเขมร ในปีพ. ศ. 2459 มีรายงานการพบในแม่น้ำเจ้าพระยา และถูกจับได้ที่คลองรังสิตในเขตปริมณฑลกทม

พบครั้งแรกในแม่น้ำอิระวดีในประเทศพม่า เป็นที่มาของชื่อปัจจุบันในน้ำจืดสามารถพบได้ 5 แห่งคือทะเลสาบชิลิกะ อินเดียแม่น้ำโขงทะเลสาบสงขลาแม่น้ำมหาสารคามอินโดนีเซียและปากแม่น้ำบางปะกง

สถานที่ที่พบได้น้อยที่สุดและวิกฤตที่สุดคือทะเลสาบสงขลาในบริเวณน้ำจืดหรือน้ำกร่อย หรือที่เรียกว่าทะเลน้อย

โลมาอิรวดี
โลมาอิรวดี

Irrawaddy dolphin, Ayeyarwaddy dolphin; Irrawaddy dolphin, Ayeyarwaddy dolphin; Scientific name: Orcaella brevirostris) is a type of dolphin. In the ocean dolphins (Delphinidae) Appearance similar to common dolphins.

But has a distinctive feature The head that is rounded and rounded, like monks Dark gray body But some may have a lighter color than the eyes, small mouth below. The body’s lateral fins spread in a triangular shape. The upper fin is very small. They are flat and sickle-like, about 180-275 cm in size and 3.21 kg in weight

They are widely distributed in the Pacific Ocean, the Indian Ocean, and the Gulf of Thailand, often found in brackish water and lakes or fresh water such as estuaries.

Some Irrawaddy dolphins may also have inhabited larger rivers such as the Mekong River and Khmer Lake. In 1916 it was reported to have been found in the Chao Phraya River. And had been caught by the Rangsit canal In the metropolitan area of ​​Bangkok

It was first discovered in the Irrawaddy River in Burma. Is the origin of the name Currently in fresh water can be found in 5 places: Lake Shiliga. India, Mekong River, Songkhla Lake, Mahakham River, Indonesia And the mouth of the Bangpakong River

The least common place and the most critical is Songkhla Lake in the area of ​​fresh water or brackish water. Also known as Thale Noi

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google