เสือดาวอามูร์

เสือดาวอามูร์ หรือ เสือดาวไซบีเรียน (อังกฤษ: Amur leopard, Siberian leopard; ชื่อวิทยาศาสตร์: Panthera pardus orientalis) เป็นเสือดาวชนิดหนึ่ง

เสือดาวอามูร์ดูเหมือนเสือดาวทั่วไป แต่เฉพาะจุดบนร่างกายเท่านั้นที่เปรียบเทียบกับเสือดาวอื่น ๆ เสือดาวอามูร์ลายค่อนข้างเล็กกว่า ชิดกันมากขึ้น และ สันที่บางลงสีก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วย มันซีดที่สุดในฤดูหนาว

เสือดาวอามูร์ พบทางตะวันออกสุดของรัสเซียจีนทางตะวันออกถึงชายแดนเกาหลีเหนือและคาบสมุทรเกาหลี ตัวผู้โดยเฉลี่ยมีน้ำหนัก 32-48 กก. แต่บางตัวอาจหนักได้ถึง 75 กก. ในขณะที่ตัวเมียหนัก 25-43 กก.

เสือดาวอามูร์เป็นหนึ่งในเสือดาวและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก คาดว่าจำนวนประชากรตามธรรมชาติในปัจจุบันเหลือน้อยกว่า 100

ในช่วงกลางปี 2555 เสือดาวอามูร์ที่มีขนเต็มวัยถูกบันทึกไว้ที่ภูเขาฉางไป๋ซานจังหวัดจี๋หลินซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมในป่ายังคงอุดมสมบูรณ์

เสือดาวอามูร์
เสือดาวอามูร์

Amur or Siberian leopard (English: Amur leopard, Siberian leopard; Scientific name: Panthera pardus orientalis) is a type of leopard.

Amur Leopard Looks like a common leopard. But only the spots on the body are compared with other leopards. The striped Amur leopard is somewhat smaller. More closely together And thinner ridge The color changes with the seasons too. It is the most pale in winter.

Amur Leopard It is found in the far east of Russia, China in the east to the border of North Korea and the Korean Peninsula. The average adult males weigh 32-48 kg, but some can weigh up to 75 kg while females weigh 25-43 kg.

Amur Leopard It is one of the most endangered leopards and wildlife species in the world. It is estimated that the number of natural populations currently remains less than 100.

In mid-2012, a full-fledged Amur leopard was recorded at Chang Baishan Mountain, Jilin Province, indicating that the forest environment is still abundant.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google