อีกา

อีกา (อังกฤษ: jungle crow, large-billed crow, thick-billed crow ชื่อวิทยาศาสตร์: Corvus macrorhynchos) แปลว่ากาที่มีจะงอยปากขนาดใหญ่) เป็นกาที่มีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเอเชีย ปรับตัวได้ดีสามารถกินอาหารได้หลากหลายทำให้ขยายไปยังพื้นที่ใหม่ได้ง่ายบางครั้งถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชโดยเฉพาะบนเกาะที่มีปากใหญ่

ให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า macrorhynchos นี่เป็นคำภาษากรีกโบราณสำหรับปากใหญ่และชื่อภาษาอังกฤษว่า large-billed crow หรืออีกาที่เรียกเก็บเงินหนาบางครั้งเข้าใจผิดว่าเป็นกา

โดยทั่วไป อีกา มีความยาว 46-59 ซม. แต่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตัวอย่างเช่นทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ที่เกาะคูริลและคาบสมุทรซาคาลินมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่านกกินซาก (ชื่อวิทยาศาสตร์: Corvus corone) ในขณะที่ชนิดย่อยในอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้สุดที่มันอาศัยอยู่ จะมีขนาดเล็กกว่านั้น. นกทุกตัวจะงอยปากยาว

ด้วยปากบนที่หนาและโค้งงอดูใหญ่และทำให้ดูเหมือนกา โดยทั่วไปนกทุกชนิดจะมีขนสีดำอมเทาที่ด้านหลังของหัวคอไหล่และด้านล่างของลำตัวปีกหน้าผากและคอเป็นสีดำเงา ส่วนที่เป็นสีเทาจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เช่นในอินเดียจะมีสีดำเกือบทั้งหมด

ที่อยู่อาศัยของอีกานั้นกว้างขวาง เริ่มจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชีย. ไปยังอัฟกานิสถานและอิหร่านตะวันออกซึ่งเป็นโซนตะวันตกสุด. ไปจนถึงเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยและกัมพูชาและหมู่เกาะซุนดาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้สุด

นกอาศัยอยู่ในป่าสวนสาธารณะสวนและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีต้นไม้ แต่ในภาคใต้ซึ่งไม่มีกาและอีกาตัวอื่นเป็นคู่แข่งพวกมันอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งมากกว่าเมื่อเทียบกับทางเหนือ

อีกา
อีกา

อีกา

Crow (English: jungle crow, large-billed crow, thick-billed crow, scientific name: Corvus macrorhynchos) Translated as a raven with a large beak) is a raven that is widely distributed in Asia. Good adaptability Can eat a variety of foods Making it easy to expand to new areas It is sometimes viewed as a pest, especially on islands with a large mouth.

Giving it the scientific name that macrorhynchos This is an ancient Greek word for big-mouth, and the English name large-billed crow or thick-billed crow is sometimes mistaken for a ravens.

Crows are generally 46-59 cm long, but vary by region. For example, in the far northeast of Japan. At the Kuril Island and the Sakhalin Peninsula It is somewhat larger than the carcass eating birds. (Scientific name: Corvus corone), while the subspecies in India in the extreme southwest where it resides. Will be smaller than that. Every bird has a long beak.

With the upper mouth thick and curved Looks big and makes it look like a raven. Generally, all bird species have grayish black feathers on the back of the head, neck, shoulders and underside of the body, wings, forehead and neck are shiny black. The grayed out part varies by region. For example, in India it is almost completely black.

The habitat of the crow is extensive. Starting from the northeast coast of Asia. To Afghanistan and eastern Iran, which is the westernmost zone. To South Asia Southeast Asia Thailand and Cambodia And the Sunda Islands Which is the extreme southeast

Birds live in forests, parks, gardens and agricultural areas with trees. But in the south, where there are no ravens and other crows as rivals, they are in a more open area compared to the north.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google