ช้างแมมมอธ

ช้างแมมมอธ หรือช้างแมมมอ ธ เป็นช้างตระกูลช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อกว่า 20,000 ปีก่อนอยู่ในวงศ์ Elephantidae เช่นเดียวกับช้างที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในสกุล Mammuthus จำแนกได้ 9 ชนิด (ดูตาราง)

คำว่าแมมมอ ธ มาจากคำว่า “mammoth” หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ช้างแมมมอธ กระจายอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะยุโรปและเอเชียเหนือเช่นไซบีเรียยกเว้นออสเตรเลียและอเมริกาใต้ พวกมันมีลำตัวและงาที่ใหญ่กว่าช้างสมัยใหม่ ปัจจุบันสามารถค้นพบฟอสซิลของแมมมอ ธ ได้ในช่วง Pleistocene

แมมมอ ธ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2.6 ล้านปีก่อนในช่วงต้นไพลโอซีน และสูญพันธุ์อย่างสมบูรณ์เมื่อ 11,700 ปีก่อน (แมมมอ ธ ที่สูญพันธุ์ครั้งสุดท้ายคือแมมมอ ธ แคระที่อาศัยอยู่บนเกาะแรงเจลในทะเลอาร์กติกเมื่อประมาณ 3,700 ปีก่อน)

แมมมอ ธ สูงจากเท้าถึงไหล่เฉลี่ย 4 เมตร (14 ฟุต) สีผมมีหลากหลายตั้งแต่สีน้ำตาลจนถึงน้ำตาล หรือน้ำตาลอมเหลืองความยาวตั้งแต่ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ถึง 50 ซม. (20 นิ้ว) ใต้ผิวหนังหนาและชั้นไขมันหนา 8 ซม. (3 นิ้ว)

มีหัวกลมหูมีขนาดเล็กกว่าช้างในปัจจุบันมาก มีไขมันยื่นออกมาบริเวณหลัง งาของมันยาวได้ถึง 13 ฟุต (4 เมตร) และมีสันเขา นี่คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นในยุคน้ำแข็ง เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น

ช้างแมมมอธ
ช้างแมมมอธ

ช้างแมมมอธ

The mammoth, or mammoth, is an elephant family of elephants that lived in the Ice Age more than 20,000 years ago, belonging to the family Elephantidae, as well as the elephants that still exist today. It is in the genus Mammuthus, classified in 9 species (see table).

The word “mammoth” comes from the word “mammal” or mammal.

Mammoths are distributed throughout the world. Especially Europe and North Asia such as Siberia, except Australia and South America. They have larger bodies and tusks than modern elephants. Fossils of mammoths can now be discovered during the Pleistocene.

Mammoths arose about 2.6 million years ago in the early Pliocene. And was completely extinct 11,700 years ago (the last extinct mammoth was the dwarf mammoth that lived on the Wrangell Island In the Arctic Sea about 3,700 years ago)

Mammoths average 4 meters (14 feet) from foot to shoulder. There are a variety of hair colors from brown to brown. Or yellowish brown Length ranging from 2.5 cm (1 inch) to 50 cm (20 in) under thick skin and 8 cm (3 in) thick layer of fat.

Has a round head The ears are much smaller than today’s elephants. There is a fat protrusion around the back. Its tusks are up to 13 feet (4 m) long and have ridges. This is a change to fit to live in an environment full of cold in the Ice Age. To keep the body warm

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google