นกโดโด้

นกโดโด้ (อังกฤษ: Dodo) เป็นนกชนิดหนึ่ง พวกมันอาศัยอยู่ในหมู่เกาะมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดีย เป็นนกที่ไม่บินอยู่ในวงศ์เดียวกับนกพิราบ

ในปี 2048 ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่พบ และประมาณปี พ.ศ. 2224 มนุษย์ก็สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงสุนัขล่าเนื้อหมูหนูลิงซึ่งชาวยุโรปนำเข้ามา

นกโดโด้ ไม่ใช่นกชนิดเดียวในมอริเชียสที่สูญพันธุ์ไปในศตวรรษนี้จากนกมากกว่า 45 ชนิดที่พบบนเกาะมีเพียง 21 ชนิดเท่านั้นที่รอดชีวิต นกสองชนิดซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับโดโดก็สูญพันธุ์ไปเช่นกันคือ Reunion Solitaire (Raphus solitarius)

ประมาณปี 1746 และ Rodrigues เล่นไพ่คนเดียว (Pezophaps solitaria) ประมาณปี 1790 ในปี 1990 William J. Gibbons ได้นำการเดินทางเพื่อค้นหาภูเขาในมอริเชียส แต่ไม่มีใครค้นพบจึงประกาศการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการ

ความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับโดโดมาจากทั้งบันทึกและงานเขียนของกะลาสีเรือและกัปตันเรือที่ลงจอดบนมอริเชียสในช่วงปี 1600 ถึง 1700 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคนเพียงไม่กี่คนที่ได้เห็นพวกเขาในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ (แม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าศิลปินตอกไข่ด้วยสีโดโดจากสิ่งที่เห็น)

ซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กที่ขุดได้จากเกาะนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษ รอยเท้าของการจิกถูกเก็บรักษาไว้ที่อ็อกซ์ฟอร์ด จากบันทึกและรูปภาพเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาวิทยาร่วมมือกันเพื่อปะติดปะต่อรายละเอียดที่ประกอบขึ้นเป็นโดโด

นกโดโด้
นกโดโด้

นกโดโด้

Dodo (English: Dodo) is a type of bird. They live in the Mauritius Islands in the Indian Ocean. It is a bird that does not fly in the same family as the pigeon.

In 2048, the Portuguese were the first Europeans to be found. And just about the year 2224, it was extinct quickly by humans. This includes hounds, pigs, mice, monkeys, which were imported by Europeans.

Dodo is not the only bird in Mauritius to be extinct this century.Of the more than 45 bird species found on the island, only 21 have survived. Two species of birds, which were close relatives to the dodo, were also extinct, the Reunion solitaire (Raphus solitarius).

Around 1746 and Rodrigues solitaire (Pezophaps solitaria) around 1790. In 1990, William J. Gibbons led an expedition to search the mountain on Mauritius. But no one has discovered Therefore officially declared extinction

Current knowledge about the dodo It comes from both records and writings of sailors and boat captains who landed on Mauritius from 1600 to 1700, depicting the very few people who had seen them as they were alive. (Although it is not possible to prove that the artists nailed the eggs with dodo paint from what they see)

Minor fossils excavated from the island are preserved at the British Museum. The footprints of pecking were preserved at Oxford. From these notes and pictures Scientists and ornithologists teamed up to piece together the details that make up the dodo.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google