กวางไอริช

กวางไอริช หรือ กวางยักษ์ (Megaloceros giganteus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 11,700 ปีก่อนซึ่งครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในยุโรป และเอเชีย (จากการขุดค้นฟอสซิล)

ตัวของมันสูง 2 เมตรและกว้าง 4 เมตร ระดับดีเอ็นเอที่ยั่งยืนคือ 3/5 สัตว์ที่เร่าร้อนคือกวาง แต่ความเหมาะสมจะอยู่ที่ 2/5 เท่านั้นเพราะขนาดต่างกัน

เป็นกวางที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่โดยมีความยาวประมาณ 8 ฟุตจากหัวถึงหางและมีน้ำหนักประมาณ 500 ถึง 1,500 ปอนด์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ที่แยกได้จากสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กวางเหล่านี้มีขนาดใหญ่และหนาแน่นยาวเกือบ 12 ฟุตและมีน้ำหนักไม่เกิน 100 ปอนด์เช่นเดียวกับโครงสร้างดังกล่าวในอาณาจักรสัตว์กวางเหล่านี้เลือกเพศอย่างเคร่งครัด เพศชายมีอวัยวะที่หรูหรากว่าประสบความสำเร็จในการต่อสู้ภายในฝูงและทำให้ตัวเมียมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์

ทำไมกวางตัวหนักเหล่านี้ไม่ทำให้ตัวผู้ของไอริชเอลค์หงายท้อง? สันนิษฐานว่าพวกเขายังมีคอที่แข็งแรงเป็นพิเศษไม่ต้องพูดถึงเครื่องชั่งที่ปรับแต่งมาอย่างประณีต

กวางไอริช
กวางไอริช

กวางไอริช

The Irish deer, or giant deer (Megaloceros giganteus), is an extinct mammal approximately 11,700 years ago that once inhabited Europe. And Asia (From the excavation of fossils)

Its body is 2 meters high and his width is 4 meters. The sustained DNA level is 3/5. A fervent animal is a deer. But the suitability is only 2/5 because the size is different.

It is the largest deer to ever live, measuring about eight feet long from head to tail and weighing in the vicinity of 500 to 1,500 pounds. Other mammals isolated from the reptiles that are Mammal species

These elk are large and dense, nearly 12 feet long and weighing just under 100 pounds.Like all such structures in the animal kingdom, these elk are strictly sexually selective. Males have more luxurious organs, are more successful in fighting within the herd and making females more attractive during the mating season.

Why don’t these heavy antlers make the Irish Elk males to tip over? Presumably, they also have an exceptionally strong neck, not to mention a finely tuned balance.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google