บาบิรูซ่า

บาบิรูซ่า (babirusa) เป็นหมูป่าที่มีถิ่นกำเนิดในเกาะบอร์เนียว อินโดนีเซียและมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโคลนรอบ ๆ หนองน้ำหรือบริเวณใกล้กับแม่น้ำในป่าลึกมักชอบอยู่อย่างสันโดษ และจะพบกันในฤดูผสมพันธุ์และจะส่งมอบเพียง 1-3 ตัวต่อคอก

โดยธรรมชาติของ “บาบิรูซา” มีลักษณะคล้ายกับหมูป่าทั่วๆไป แต่จะมีเขี้ยวแหลมยาวสองอันยื่นออกมาและเมื่อเริ่มแก่มักจะงอจนเกือบทิ่มหน้า

เพราะเขี้ยวของมันมีไว้สำหรับป้องกันตัวและต่อสู้ พวกมันจะกินพืชผลไม้เป็นอาหารเพราะร่างกายมีระบบย่อยอาหารเช่นเดียวกับวัว ทำให้สามารถย่อยเส้นใยได้เป็นอย่างดี

มีการคาดเดาว่าพวกมันจะแพร่พันธุ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาและค้นพบภาพวาดบาบิรูซาจากถ้ำบนเกาะสุลาเวสีชาวอินโดนีเซียตามสายพันธุ์อาจนับย้อนกลับไปอย่างน้อยประมาณ 35,400 ปีหรือเมื่อสิ้นสุด “ยุคไครโอเนีย”

ปัจจุบัน Babiruza เป็นที่ต้องการอย่างมาก จากการสูญเสียที่อยู่อาศัยไปจนถึงการแสวงหาผลที่ตามมาอินโดนีเซียจึงประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองปกป้องห้ามล่าและคุกคามหมูป่าสายพันธุ์นี้

นอกจากนี้สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN: International Union for Conservation of Nature) ได้กำหนดให้สายพันธุ์บาบิรูซาที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีความเปราะบางและใกล้สูญพันธุ์

บาบิรูซ่า
บาบิรูซ่า

บาบิรูซ่า

Babiruza (babirusa) is a wild boar native to Borneo. Indonesia And often lives in muddy areas around A swamp or area close to a river in a deep forest Often like being in solitude. And will meet in the mating season And will deliver only 1-3 per stall

By the nature of “Babiruza”, they are similar to normal wild boars. But there will be two long, sharp fangs sticking out And when it starts to grow old, it will often bend until it almost stabs its face.

Because their fangs are for self defense and fighting. They will eat plants Fruit is food Because the body has the same digestive system as cattle. This makes it possible to digest the fibers very well.

It is speculated that they will breed prehistoric times. Because of the study and discovery of Babiruza paintings From a cave on the island of Sulawesi Indonesian By species, perhaps counting back at least about 35,400 years or at the end of “Cryogenia era”

At present, Babiruza is in great demand. From the loss of habitat to the pursuit of As a result, Indonesia has announced a law to protect, protect, prohibit hunting and threaten this species of wild boar.

In addition, the International Union for Conservation of Nature (IUCN: International Union for Conservation of Nature) has designated all remaining species of Babiruza as fragile as well as endangered.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google