เก้ง

เก้ง หรือ อีเก้ง หรือ ฟาน (อังกฤษ: Barking deer, Muntjac) เป็นกวางขนาดกลางและขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ภายในอนุวงศ์ Muntiacinae แพร่กระจายจากอนุทวีปอินเดียจีนตอนใต้ไปยังภูมิภาคอินโดจีนและหมู่เกาะต่างๆของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

มีรูปร่างโดยรวม. มีขนสีน้ำตาลตามลำตัวอาจมีการผสมสีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด เขาตัวเล็กกว่ากวางสกุลอื่น ใต้ตามีต่อมน้ำตาที่มองเห็นได้ชัดเจน เส้นสีดำยาว

ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่เขี้ยวจะงอกออกมาจากมุมปาก หางสั้น เมื่อตกใจเธอร้องว่า “อ๊ะ” แล้วกระโดดหนี จึงเป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษว่า “Barking deer” (เก้งกวาง)

กวางเป็นกวางที่หากินในภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงป่าดิบทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือถูกแผ้วถาง เมื่อเขายังเด็กมีจุดสีขาวกระจายตามลำตัวคล้ายกวางในสกุล Axis

ตอนนี้พบแล้วประมาณ 10 ชนิดโดยมีเพียงสกุลเดียวคือ Muntiacus ซึ่งหลายสกุลหายากและมีข้อมูลทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์

เก้ง
เก้ง

เก้ง

Barking deer or muntjac (English: Barking deer, Muntjac) is a type of medium and small deer. Within the subfamily Muntiacinae spread from the Indian subcontinent, southern China to the Indochina region and islands of the Philippines and Indonesia.

There is an overall shape. Has brown hair on the body There may be different combinations of colors depending on the type. He’s smaller than other genus deer. Under the eyes there are clearly visible lacrimal glands. A long black line

Male when fully grown, fangs grow out of the corners of the mouth. The tail is short. When frightened, she screams “Oops” and jumps away. Hence the origin of the name in English as “Barking deer” (barking deer).

The deer is a deer that feeds on a wide variety of terrain including evergreen forests, grasslands and degraded or cleared forest areas. When he was young There are white spots scattered along the body like a deer in the genus Axis.

It is now found in about 10 species, with only one genus, Muntiacus, many of which are rare and have little technical information. Some species are on the verge of extinction.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google