ตะขาบ

ตะขาบ (พายัพ: Chak-Khaw; อีสาน: Shaws) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในคลาส Chilopoda จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โธดอด Arthropods ที่สามารถพบได้ในเขตร้อน อาศัยอยู่บนบกมีหลายขนาดส่วนใหญ่มีความยาวตั้งแต่ 3-8 เซนติเมตร (ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ Scolopendra heros ยาว 8-10 นิ้ว) ลำตัวแบน 15-100 ปล้อง

แต่ละปล้องมีขา 1 คู่หัวแยกออกจากลำตัวชัดเจนหนวด 1 คู่และเขี้ยวพิษ 1 คู่ซึ่งดัดแปลงมาจากปล้องแรกของลำตัว เขี้ยวพิษเชื่อมต่อกับต่อมพิษ เมื่อเหยื่อกัดก็จะปล่อยพิษ ทำให้เหยื่อเจ็บปวดและเป็นอัมพาตเมื่อถูกตะขาบกัดจะพบเขี้ยวสองข้าง ลักษณะของจุดเลือดออกในบริเวณที่ถูกกัด

ตะขาบ วางไข่ในพืชชื้นหรือหญ้าใช้เวลานานในการเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบ 10 ตัว ตัวเต็มวัย 3-5 ปีในตอนกลางวันซ่อนตัวอยู่ในที่เย็นเช่นใต้ก้อนหินหาเหยื่อในตอนกลางคืน กินแมลงเป็นอาหารในประเทศไทยรวม 48 ชนิด (2560)

พิษของตะขาบมีปฏิกิริยาการอักเสบต่อร่างกายรวมทั้ง 5 ไฮดรอกซีทริปตามีนหรือไซโตลิซินทำให้บวมปวดแดงและร้อน ทำให้นิ้วขาดเลือดจนต้องตัดนิ้วตายโดยทั่วไปพิษของตะขาบจะไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

ในบางกรณีอาจมีอาการแพ้ หรือกระสับกระส่ายอาเจียนหัวใจเต้นผิดปกติมึนงงปวดศีรษะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณที่ถูกกัด ไม่กี่วันอาจเกิดรอยไหม้ มีรายงานการเสียชีวิตในเด็กหญิงชาวฟิลิปปินส์วัย 7 ขวบที่ถูกกัดด้วยขากรรไกรล่าง Scolopendra ยาว 23 ซม. ที่ศีรษะ

ตะขาบ
ตะขาบ

ตะขาบ

Centipede (Payap: Chak-Khaw; Isaan: Shaws) are invertebrates belonging to the Chilopoda class, classified in the phylum arthodod. Arthropods that can be found in the tropics. Lives on land, there are many sizes, most of the body length ranging from 3-8 centimeters (the largest type is Scolopendra heros, 8-10 inches long), the body is flat with 15-100 segments.

Each segment has a pair of legs, the head is clearly separated from the body, one pair of tentacles and a pair of poison fangs, which are adapted from the first segment of the body. Poisonous fangs are connected to toxic glands. When the victim bites, it will release venom. Causing victim pain and paralysis When bitten by a centipede, two fangs are found. The appearance of a spot of bleeding in the area of ​​the bite

Centipedes lay their eggs in moist or grassy plants, taking a long time to grow, with 10 molts. Adults 3-5 years during the day hide in cool places, such as under rocks, looking for prey at night. Eating insects for food in Thailand, including 48 species (2017)

Centipede venom contains an inflammatory reaction to the body, including 5 hydroxytryptamine or cytolysin, causing swelling, pain, redness, and heat. Causing the finger to be deficient in blood until the dead finger has to be cut off In general, the centipede venom is not severe to cause death.

In some cases, there may be allergic reactions. Or restless, vomiting, irregular heartbeat, numbness, headache, possibly a complication of bacterial infection in the area of ​​the bite. A few days of burns may occur. Fatality has been reported in a 7-year-old Philippine girl who was bitten by a 23 cm long Scolopendra subspinipes on the head.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google