จิ้งจก

จิ้งจก จิ้งจกบ้านหรือที่นิยมเรียกว่าจิ้งจกเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ที่เป็นของ Hemidactylus พบมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายพันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลกแอฟริกาตะวันออกนิวกินีเม็กซิโกมาดากัสการ์ออสเตรเลียและหลายพื้นที่ทั่วโลก สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในที่อยู่อาศัย

ชนิดที่พบบ่อยและแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ จิ้งจกบ้านหางแบน (H. platyurus) และจิ้งจกบ้านหางหนาม (H. frenatus)

พวกมันมีความสูงสี่ฟุตมีลำตัวเล็กแบนหัวสั้นและหางที่ไม่มีม่านตา ตัวยาวเฉลี่ย 3 นิ้ว ตัวเต็มวัยอาจสูงถึง 5 นิ้วและมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม ลิ้นสั้น แต่ขยายได้ผิวค่อนข้างละเอียด ลำตัวมักมีสีขาวหรือคล้ำ สามารถปรับให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ตีนผีช่วยให้คุณปีนขึ้นไปบนเพดานหรือข้างฝา มักอาศัยอยู่ในบ้านอายุ 5-10 ปี

การงอกของหางจิ้งจกจะใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของหางที่หายไปอาหารและสุขภาพ ตัวเมียวางไข่ครั้งละ 2 ฟองกว้างประมาณ 0.5-0.9 ซม. และยาว 0.6-1.0 ซม.

ไข่ใช้เวลาฟักตัว 50-65 วันหลังจากตัวเมียตั้งท้อง เมื่อตัวอ่อนออกจากไข่จะมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว ไข่จะมีสีขาวเป็นปล้อง ๆ

จิ้งจกบ้านหางหนามเป็นหนึ่งในกิ้งก่าที่มีความหลากหลายและกว้างขวางมากที่สุด เป็นกิ้งก่าที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเริ่มแพร่พันธุ์ในหลายประเทศทั่วโลกแอฟริกาตะวันออกนิวกินีเม็กซิโกมาดากัสการ์และออสเตรเลีย สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในที่อยู่อาศัยเช่นบ้าน

โดยเฉลี่ยลำตัวยาว 3 นิ้วผู้ใหญ่สูงได้ถึง 5 นิ้วสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม หางค่อนข้างกลม มีหนามด้านข้าง ตัวเมียวางไข่ครั้งละ 2 ฟองและไข่จะฟักเป็นตัว 50-65 วัน ลูกปลามีขนาดประมาณ 2 นิ้ว วงจรชีวิตคือ 5-10 ปี การงอกของหางจิ้งจกจะใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์ เวลาขึ้นอยู่กับขนาดของหางที่หายไป

จิ้งจก
จิ้งจก

จิ้งจก

The house lizard, popularly known as the lizard, is a reptile. Belonging to Hemidactylus is found mostly in Southeast Asia. And propagated in many countries around the world East Africa, New Guinea, Mexico, Madagascar, Australia and many areas around the world. Can be seen everywhere in the residence

The most common and widespread species in Thailand are the flat-tailed house lizard (H. platyurus) and the spiny-tailed house lizard (H. frenatus).

They are four feet, have a small, flat body, short head, and an iris-free tail. The average body is 3 inches long. Adults may be up to 5 inches and are light brown to dark. Short but extensible tongue The skin is quite fine. The body is often white or dark. Able to adjust to blend with the environment Sticky feet help you climb the ceiling or beside the lid. They usually live in houses, aged 5-10 years.

The regeneration of the lizard tail takes about 2-6 weeks. The duration depends on the size of the missing tail, diet and health. The female lays 2 eggs at a time, about 0.5-0.9 cm wide and 0.6-1.0 cm long..

จิ้งจก

Eggs take 50-65 days to incubate after the female is pregnant. When the larva leaves the egg, it is approximately 2 inches in size. The eggs are segmented white.

Spiny Tail House Lizard It is one of the most diverse and extensive types of lizards. It is a lizard that is native to Southeast Asia. And began to breed in many countries around the world East Africa, New Guinea, Mexico, Madagascar and Australia. Can be seen everywhere in residences such as houses

On average, the body is 3 inches long, adults can be up to 5 inches, light brown to dark. The tail is quite round. There are thorns on the sides. The female lays 2 eggs at a time, and the eggs hatch 50-65 days. The larvae are about 2 inches in size. The life cycle is 5-10 years. Regeneration of the lizard tail takes about 2-6 weeks. Time depends on the size of the missing tail.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google