แมงป่อง

แมงป่อง (ภาษาไทยถิ่นอีสาน: Mangod; ภาษาไทยถิ่นเหนือ: Mangawae) จัดอยู่ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง Arthropod เป็นสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ แหล่งที่พบฟอสซิลของแมงป่องซึ่งมีอายุ 440 ล้านปี

ตั้งแต่สมัย Sillurian เช่น Archaeobuthus estephani หรือ Protoischnurus axelrodorum แมงป่องโบราณที่ยาวที่สุดมีความยาวเกือบ 90 เซนติเมตร

แมงป่อง เป็นสัตว์มีพิษ มีรูปร่างเหมือนปูส่วนหัวถัดจากอกเป็นส่วนเดียวกัน รูปร่างออกไปทางสี่เหลี่ยมยาว ลำตัวมีความยาว 2–10 ซม. มีกรงเล็บคล้ายกรงเล็บ 1 คู่และลำตัวอยู่ติดกัน มีขา 4 คู่ติดอยู่

ท้องของมันขยายออกเป็นหางโดยมีห้าส่วนที่ปลายหาง อวัยวะที่ถูกต่อย ความยาวเฉลี่ย 3–9 ซม. แมงป่องที่เล็กที่สุดในโลกที่พบในถ้ำมีความยาวเพียง 9 มม.

แมงป่องมักเป็นสิ่งมีชีวิตที่เงียบสงบ แต่ถ้าถูกรบกวนหางจะงอไปด้านหลังเพื่อขู่และต่อยเพื่อป้องกันหรือล่า

แมงป่องเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสง พวกมันมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่มืดและชื้นเช่นใต้โขดหินใต้กองไม้ใต้ใบไม้หรือขุดหลุมหรือโพรงในป่าละเมาะ และออกหากินในเวลากลางคืนทั่วโลกมีแมงป่องประมาณ 1,200 ชนิดในทะเลทรายเขตกึ่งเขตร้อนและแม้แต่บริเวณชายฝั่ง พบสารพิษร้ายแรง 50 ชนิด

บางชนิดมีพิษร้ายแรงเช่นแมงป่อง Centruroides ในรัฐแอริโซนาของอเมริกาเม็กซิโกบราซิลและทะเลทรายซาฮารา สำหรับลักษณะของหางนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภท ซึ่งจะมีความไวในการโจมตีที่แตกต่างกันเช่นกัน By date stoker scorpion (Leiurus quinquestriatus) มีขนาด 4.3 นิ้ว

พบได้ในทะเลทรายทางตอนเหนือของแอฟริกาและตะวันออกกลาง มันเป็นประเภทที่มีความไวในการโจมตีสูงสุด เมื่อสะบัดหางเหนือศีรษะความเร็วถึง 130 ซม. / ชม.

และมีพิษร้ายแรงต่อระบบประสาทอัมพาตและเสียชีวิตผู้ที่ถูกต่อย และแบล็กสปิง (Parabuthus transvaalicus) พบในแอฟริกาใต้เช่นทะเลทรายนามิบ เป็นชนิดที่สามารถพ่นพิษจากปลายหางได้

แมงป่อง
แมงป่อง

แมงป่อง

Scorpion (Thai, northeastern Thai language: Mangod; Northern Thai language: Mangawae) is classified as Invertebrates. Arthropod It is an animal since the primeval time. Where fossils of scorpions were discovered that were 440 million years old

Since the Sillurian period, such as Archaeobuthus estephani or Protoischnurus axelrodorum, the longest ancient scorpion was almost 90 centimeters long.

Scorpions are poisonous animals. Shaped like a crab The head next to the chest is the same part. The shape is toward a long square. Its body is 2–10 cm long and has 1 pair of claw-like claws and the body is adjacent. With 4 pairs of legs attached

Its belly extends into a tail with five segments at the end of the tail. Sting organs. Their average length is 3–9 cm. The smallest scorpion in the world, found in the cave, is only 9 mm long.

Scorpions are usually quiet creatures. But if disturbed, the tail is bent on the back to threaten and punch to defend or hunt.

แมงป่อง

Scorpions are animals that do not like light. They tend to hide in dark and humid places, such as under rocks, under wood piles, under leaves, or dig holes or holes in the grove. And are active at night Worldwide, there are approximately 1,200 species of scorpions in the desert, subtropical regions and even the coastal regions. 50 deadly toxic species found

Some are highly venomous, such as Centruroides scorpions in the Arizona states of America, Mexico, Brazil and the Saharan desert. For the characteristics of the tail that will differ by type. Which will have different attack sensitivity as well By date stoker scorpion (Leiurus quinquestriatus) measures 4.3 inches.

It is found in the deserts of northern Africa and the Middle East. It is the type that has the highest attack sensitivity. When the tail is flicked over the head, the speed reaches 130 cm / h.

And has a serious toxic effect on the nervous system Paralysis and death of those who were stung. And blackspitting (Parabuthus transvaalicus) found in South Africa such as the Namib Desert. It is the type that can spit poison from the tip of the tail.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google