ปลวก

ปลวก เป็นแมลงยูโซเชียลที่จัดอนุกรมวิธานในวงศ์ Isoptera หรือ Terimitoidae ซึ่งอยู่ภายใต้แมลงสาบ blattodea ก่อนหน้านี้ปลวกได้รับการจัดอันดับให้แยกจากแมลงสาบ

อย่างไรก็ตามการศึกษาลำดับวงศ์ตระกูลเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าปลวกวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่มีแมลงสาบในยุคจูราสสิกหรือไตรกีฬา อย่างไรก็ตามปลวกชนิดแรกอาจมีต้นกำเนิดใน Permian หรือแม้แต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัส มีการศึกษาประมาณ 3106 ชนิดซึ่งยังเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยชนิด รับการศึกษา

ปลวก แบ่งชั้นวรรณะเช่นเดียวกับมดและตัวต่อบางชนิด มีปลวกงานและปลวกทหารซึ่งเป็นตัวผู้และตัวเมียที่เป็นหมันและราชาและราชินีปลวกสามารถสืบพันธุ์ได้ แต่ละรังมีราชินีปลวกอย่างน้อยหนึ่งตัวและราชาปลวกหลายตัว

ปลวกกินเศษซากพืชและเซลลูโลสจากไม้เศษใบไม้ดินหรือมูลสัตว์ ปลวกเป็นผู้บริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน การย่อยเศษไม้และซากพืชของปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก

ปลวกถือเป็นแมลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเนื่องจากมีการแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ยกเว้นแอนตาร์กติกา รังของมันมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่ร้อยไปจนถึงกระจุกขนาดมหึมาที่มีสมาชิกหลายล้านคน นางพญาปลวกมีอายุขัยยาวนานที่สุดในบรรดาแมลงทุกชนิด บางชนิดมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 30-50 ปีปลวกแต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน (metamorphosis) ไม่สมบูรณ์

เริ่มตั้งแต่ไข่ไปจนถึงตัวอ่อนและรังปลวกตัวเต็มวัยเรียกได้ว่าเป็นระบบสิ่งมีชีวิตพิเศษ (Superorganism) เนื่องจากรังของปลวกมีระบบการจัดการและการทำงานของตัวเองเหมือนกับอวัยวะต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อชีวิตที่ดำรงอยู่เป็นหนึ่งเดียว

ในบางวัฒนธรรมปลวกถูกบริโภคเป็นอาหารและยา ปลวกนับร้อยเป็นศัตรูพืช สร้างความเสียหายให้กับอาคารพืชผลและสวน บางชนิดเช่น West Indian Dried Wood Termites Cryptotermes brevis ก็เป็นสายพันธุ์ที่รุกรานได้เช่นกัน

ปลวก
ปลวก

ปลวก

Termites are eusocial insects that are taxonomic in the Isoptera or Terimitoidae family, which is under the cockroach blattodea. Termites were previously ranked as separate from cockroaches.

However, recent genealogical studies have found that termites evolved from an ancestor with cockroaches in the Jurassic or Triathlon. The first termites, however, may have originated in the Permian or even the Carboniferous Era. Approximately 3106 species have been studied, a few hundred still remaining. Get educated

Termites share their caste in the same way as ants, and some types of wasps. There are job termites and military termites, which are sterile males and females, and the termite king and queen can be reproduced. Each nest contains one or more termite queens and multiple termite kings.

Termites feed on plant residues and cellulose from wood, leaf litter, soil or animal dung. Termites are important consumers of fossil fuels, especially in the tropics and subtropical regions. The digestion of wood and plant residues of termites is of great ecological importance.

Termites are considered one of the most successful insects in the world because they are spread across all territories except Antarctica. Its nests range in size from a few hundred to gigantic clusters of millions of members. Termite queens have the longest life expectancy of all insects. Some live up to 30-50 years, each termite will change its morphology. (metamorphosis) incomplete

Starting from the egg to the larva and the adult Termite nests can be called special living systems. (Superorganism) because the nest of the termite has its own management system and functions like various organs. Working together for a life that exists as one

In some cultures, termites are consumed as food and medicine. Hundreds of termites are pests. Damage to buildings, crops and gardens. Some species such as West Indian Dried Wood Termites Cryptotermes brevis are also invasive species.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google