เลียงผา

เลียงผา หรือ เยียงผา หรือ โครัม (อังกฤษ: Serows; อีสาน: Yeung) เป็นสกุลของสัตว์กีบเท้าคู่ในวงศ์ Bovidae Caprinae เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแพะและแกะ โดยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capricornis (/ cap / -pri-cor-nis /)

เลียงผา มีลักษณะคล้ายกับกวาง ซึ่งเคยถูกจัดให้อยู่ในสกุลเดียวกัน (ข้อมูลบางส่วนยังอยู่ในสกุลเดียวกัน) แต่เลียงผาจะมีขนาดใหญ่กว่า ดูเหมือนแพะ แต่มีหน้ายาวกว่า มีลำตัวสั้น แต่ขายาว

ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขาเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ลักษณะของกะโหลกศีรษะเมื่อเปรียบเทียบกับกวางที่มีกะโหลกศีรษะโค้ง ชามัวร์มีกะโหลกแบน ขนตามร่างกายแตกต่างกันไปตามอายุสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และชนิดมีขนหยาบและไม่ซ้อนกันเหมือนกวาง

ใต้ตามีต่อมน้ำมันที่ใช้สำหรับถูตามต้นไม้หรือโขดหินเพื่อประกาศอาณาเขต พบกระจายพันธุ์ทั่วไปตั้งแต่เอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซียจนถึงเอเชียตะวันออกเช่นจีนไต้หวันญี่ปุ่น

โดยปกติจะอยู่บนหน้าผาหรือภูเขาสูงหรือบนเกาะกลางทะเล มีความสามารถในการปีนเขาที่สูงชันได้อย่างคล่องแคล่ว มันสามารถทำความเร็วสูงได้ถึง 1,000 เมตรในเวลาเพียง 15 นาที

เลียงผาเป็นสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในวงศ์ย่อยนี้ มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยไพลโอซีนเมื่อประมาณ 2-7 ล้านปีที่แล้ว

เลียงผา
เลียงผา

เลียงผา

Chamois or Chamois or Koram (English: Serows; Isan: Yeung) is a genus of a pair of hoofed animals in the Bovidae family. Caprinae is the same family as goats and sheep. Using the scientific name Capricornis (/ cap / -pri-cor-nis /)

Chamois are similar to that of a deer. Which had previously been arranged in the same currency (Some of the data are still in the same genus), but the chamois is larger. It looks like a goat but has a longer face. Have a short body but long legs

The female is smaller than the male. It has both male and female horns. He continued to grow every year. The appearance of the skull when compared to a deer with a curved skull. Chamois have a flat skull. The body hair varies with age, living environment. And species It has coarse and non-double hair like a deer.

Under the eyes, there are oil glands that are used for rubbing on trees or rocks to announce territory. Found widely distributed from South Asia, Southeast Asia, Indonesia to East Asia such as China, Taiwan, Japan.

Usually on cliffs or high mountains Or on the islands in the middle of the sea with the ability to climb steep climbs with agility. It can do a high ascent speed of up to 1,000 meters in just 15 minutes.

The chamois is the oldest animal in this subfamily. It has appeared since the Pliocene, about 2-7 million years ago.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google