นกกระตั้ว

นกกระตั้ว มีชื่อเป็นภาษามาเลเซียว่า Cockatoo แปลว่า พ่อเฒ่า หรือ คีมเหล็ก เนื่องจากความคมกริบของจะงอยปากของเจ้านกกระตั้ว แต่เมื่อได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม จะรู้ว่าเจ้านกสังคมชนิดนี้มีความน่ารักเป็นที่สุดในบรรดาสัตว์ต่างๆ นกกระตั้วนั้นจะผูกพันกับผู้เลี้ยงมาก การแยกจากผู้เลี้ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของนก ทำให้นกก้าวร้าว ผู้เลี้ยงจึงต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อนกเป็นประจำทุกวัน เมื่อนกกระตั้วผูกพันกับผู้เลี้ยงมากอาจก่อให้เกิดปัญหา

นกกระตั้ว เป็นนกที่ฉลาดและคล่องแคล่วเป็นอย่างมาก เราจึงไม่ควรวางใจในการใช้กรงทั่วๆ ไปที่มีขายตามท่องตลาด ซึ่งมีการปิดเปิดและอุปกรณ์ล็อกแบบธรรมดา เราควรเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ เช่น คลิปสปริง เพื่อให้แน่ใจว่านกจะไม่สามารถเปิดประตูกรงหนีไป ขณะที่เราไม่อยู่บ้าน

นอกจากนี้ นกกระตั้วยังมีขนแก้มซึ่งเมื่อลุกตั้งชันจะปกคลุมจะงอยปากและหูที่ซ่อนอยู่จนเกือบมิด ซึ่งเป็นการแสดงออกทางใบหน้าอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง นกกระตั้วจึงเป็นหนึ่งในบรรดาที่มีนกที่มีการแสดงออกทางใบหน้ามากที่สุด โดยการแสดงออกทางใบหน้าของกระนกกระตั้ว Moluccan ตัวผู้ ไม่ว่าจะเป็นหงอน ขนใบหน้าและหูทั้งสองนั้นอาจเกิดขึ้นถึงครึ่งหนึ่งของความสูงของมัน

The cockatoo is known in Malaysian as Cockatoo, meaning “Papa, Old” or “Steel Pliers” due to the sharpness of the cockatoo’s beak. But when properly cared for You will know that this social bird is the cutest of all animals. The cockatoo is very attached to the rearing. The separation from the sitter will have an impact on the bird’s mood. Making birds aggressive Raisers must pay attention to the birds on a daily basis. When the cockatoo is heavily attached to its rearers, it can cause problems.

Cockatoo is a very intelligent and agile bird. Therefore, we should not rely on the common cage. Go to the place that is sold in the market. Which has a simple closing and locking device We should add extra equipment such as spring clips to make sure the birds will not be able to open the cage door to escape. While we are not at home.


The cockatoo also has cheek hair, which, when erect, almost completely covers its beak and hidden ears. Which is one of the facial expressions For this reason The cockatoo is one of the most expressive birds of all. By the facial expression of the male Moluccan cockatoo, whether it is crested. Both facial hair and ears can occur up to half their height.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google