นกแก้วโม่ง

นกแก้วโม่ง (อังกฤษ: Alexandrine parakeet, Alexandrine parrot; ชื่อวิทยาศาสตร์: Psittacula eupatria) เป็นวงศ์ของนกแก้วขนาดเล็ก – กลาง ด้วยชื่อสามัญที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อเล็กซานเดอร์ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรมาซิโดเนียเมื่อยาเสพติดเข้าสู่ทวีปเอเชีย โดยนำนกแก้วตัวนี้กลับไปที่ยุโรป

นกแก้วโม่งมีถิ่นกำเนิดกระจายอยู่ทั่วเอเชีย จากทางตะวันตกและตะวันออกของอัฟกานิสถานลงไปอินเดียอินโดจีนเช่นเมียนมาร์หรือทางตะวันตกของไทย นอกจากนี้ยังพบในหมู่เกาะในทะเลอันดามัน

นกแก้วโม่งมีความยาวจากหัวถึงหางประมาณ 57-58 เซนติเมตร ร่างกายของมันเป็นสีเขียว จะงอยปากใหญ่สีแดงสด บริเวณไหล่มีรอยขีดสีแดงทั้งสองข้าง นกตัวผู้และตัวเมียสามารถแยกแยะได้เมื่อโตเต็มที่ นั่นคือในเพศชายจะมีแถบสีดำและสีชมพูบริเวณคอที่เรียกว่า “Ring Neck” นกตัวเมียไม่มีเส้นเหล่านี้

ลักษณะการกินอาหารของนกแก้วโม่งประกอบด้วยเมล็ดพืชผลไม้ต่าง ๆ ใบอ่อนเป็นต้น

นกแก้วโม่งเป็นนกแก้วที่มีเสียงค่อนข้างดัง และมักเลือกสร้างรังตามต้นไม้ใหญ่ด้วยการแทะหรือขุดโพรงไม้เนื้ออ่อน หรืออาจเลือกใช้โพรงไม้เก่าต่างกันในฤดูผสมพันธุ์ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและสภาพทางภูมิศาสตร์ แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณปลายเดือนเมษายนในช่วงฤดูผสมนี้ตัวเมียจะค่อนข้างดุร้าย และก้าวร้าวมากขึ้น

โม่งแก้ววางไข่ปีละ 2-4 ฟอง

นกแก้วโม่ง
นกแก้วโม่ง

นกแก้วโม่ง

The robber parrot (English: Alexandrine parakeet, Alexandrine parrot; Scientific name: Psittacula eupatria) is a family of small-medium parrots. With a common name established in honor of Alexander the great King of the kingdom of macedonia When the drugs entered the Asian continent. By bringing this parrot back to Europe

The robber parrot is native to spread throughout Asia. From the west and east of Afghanistan, down to India, Indochina such as Myanmar or western Thailand. It is also found in the islands in the Andaman Sea.

The robber parrot is about 57-58 centimeters long from the head to the tail. Its body is green. The beak is big, bright red. The shoulder area is marked with red stripes on both sides. Male and female birds can be distinguished as they mature. That is, in males, there is a black and pink band around the neck known as the “Ring Neck”. Female birds do not have these lines.

The nature of the robber parrot’s diet consists of seeds, various fruits, young leaves, etc.

The robber parrot is a parrot that has a rather loud sound. And often choose to build a nest in a large tree by gnawing or digging a hollow softwood tree. Or may choose to use different old wooden hollows in the mating season, which will differ according to the subspecies Related to temperature and geographical conditions But on average starts from November Until around the end of April During this mixed season, the females are quite fierce. And more aggressive

The glass robber lays 2-4 eggs a year.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google