นกอินทรีฮาร์ปี

นกอินทรีฮาร์ปี (อังกฤษ: Harpy Eagle; ชื่อวิทยาศาสตร์: Harpia harpyja) เป็นนกอินทรีชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนของอเมริกา นกชนิดนี้รู้จักกันในชื่อ American Harpy eagle มันแตกต่างจากนกอินทรีปาปัวซึ่งบางครั้งเรียกว่าฮาร์ปีนิวกินีหรือนกอินทรีปาปวนฮาร์ปี

นกอินทรีฮาร์ปีเป็นนกล่าเหยื่อ เป็นนกอินทรีที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปอเมริกาและเป็นหนึ่งในนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก พวกมันมักอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนทางตอนใต้ ในระดับที่สูงกว่าชั้นเรือนยอด

การทำลายที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันทำให้เห็นการสูญพันธุ์ของนกในหลาย ๆ ส่วนของถิ่นที่อยู่เดิม และถูกทำลายเกือบทั้งหมดในอเมริกากลาง. ในบราซิลนกอินทรีฮาร์ปีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหยี่ยวหลวงและเป็นนกประจำชาติของปานามา

นกอินทรีฮาร์ปีมักอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนทางตอนใต้ ในระดับที่สูงกว่าร่มเงาของต้นไม้ แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกทำลายจึงแทบไม่เหลืออยู่ในอเมริกากลาง จากข้อมูลของ Fact Zoo นกอินทรีฮาร์ปีกินนกขนาดเล็กรวมทั้งเม่นต้นไม้สลอ ธ โคอาตงูกิ้งก่าและอื่น ๆ

นกอินทรีฮาร์ปี
นกอินทรีฮาร์ปี

นกอินทรีฮาร์ปี

Harpy Eagle (English: Harpy Eagle; Scientific name: Harpia harpyja) is a species of eagle that lives in the tropics of America. This bird is known as the American Harpy eagle. It is different from the Papuan eagle, sometimes known as the Harpy New Guinea or the Papuan Harpy eagle.

The Harpy eagle is a bird of prey. It is the largest and most powerful in the Americas and one of the largest species of eagles in the world. They usually live in the southern tropical rain forests. At a level higher than the canopy layer

The destruction of their natural habitat has seen the extinction of the bird in many parts of its original habitat. And almost completely destroyed in Central America. In brazil The Harpy eagle is also known as the royal-hawk and is the national bird of Panama.

Harpy eagles often live in southern tropical rainforests. At a higher level than the shade of a tree But because the housing was destroyed They are, therefore, rarely left in Central America. According to Fact Zoo, Harpy eagles feed on smaller birds, including tree hedgehogs, sloths, koats, snakes, lizards, and more.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google