นกฮัมมิ่งเบิร์ด

นกฮัมมิ่งเบิร์ด เป็นนกที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา มันคือวงศ์ Trochilidae ซึ่งเป็นนกที่เล็กที่สุดชนิดหนึ่ง สปีชีส์ส่วนใหญ่ยาวได้ 7.5–13 ซม. นกฮัมมิ่งเบิร์ดเป็นนกขนาดเล็กที่สุดที่มีอยู่มีขนาด 5 ซม. และน้ำหนักน้อยกว่า 2.0 กรัม

นกฮัมมิงเบิร์ดได้ชื่อมาจากเสียงฟู่ที่เกิดจากปีกที่กระทบกันซึ่งกระพือปีกด้วยความถี่สูงที่มนุษย์ได้ยิน พวกมันบินอยู่กลางอากาศโดยมีปีกกว้างตั้งแต่ 12 ครั้งต่อวินาทีในสปีชีส์ขนาดใหญ่จนถึงมากกว่า 80 ครั้งต่อวินาทีในสปีชีส์ขนาดเล็ก

ในบรรดาสายพันธุ์ที่ใช้วัดในอุโมงค์ลมความเร็วสูงสุดเกิน 15 เมตรต่อวินาที (54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และบางชนิดที่ 22 เมตรต่อวินาที (79 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

นกฮัมมิ่งเบิร์ดมีเมตาบอลิซึมสูงกว่าสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อมีอาหารขาดแคลนและในเวลากลางคืนเมื่อไม่ได้หาอาหารพวกเขาสามารถเข้าไปในทอร์ปปอร์ได้คล้ายกับการจำศีล โดยการชะลออัตราการเผาผลาญเป็น 1/15 ของอัตราปกติ

นกฮัมมิ่งเบิร์ด
นกฮัมมิ่งเบิร์ด

นกฮัมมิ่งเบิร์ด

The hummingbird is a bird that is native to the American continent. It is the Trochilidae family, which is one of the smallest birds. Most species can be 7.5–13 cm long. Bee hummingbirds are the smallest birds in existence, measuring 5 cm in size and weighing less than 2.0 g.

The hummingbird got its name because of the humming sound produced by the hitting wings that flutter at a high frequency heard by humans. They hover in midair with their wingspan ranging from 12 times per second in large species to more than 80 times per second in smaller species.

Among the species used to measure in wind tunnels The maximum speed exceeds 15 meters per second (54 kilometers per hour) and some at 22 meters per second (79 kilometers per hour).

Hummingbirds have higher metabolism than any warm-blooded animal. To conserve energy when there is a shortage of food And at night when not looking for food They can enter into a torpor, similar to hibernation. By slowing down the metabolic rate to 1/15 of the normal rate

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google