นกยูง

นกยูง เป็นไก่ฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์ มีความเข้มแข็งของความรักเดียวใจเดียวกับคู่ชีวิตตลอดชีวิต ถ้าตัวใดตัวหนึ่งตายอีกก็กระโดดตามไปด้วย เพศผู้มีขนยาวสีสันสดใส ที่เวลากางอวดตัวเมียจะสวยสุด ๆ เรียกว่ารำแพน

นกยูงใช้ชื่อสกุลว่า Pavo อาศัยอยู่ในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณริมลำธารในป่า พฤติกรรมมักร้องเพลงในตอนเช้าหรือตอนค่ำ พวกมันกินเมล็ดพืชแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก มีการกระจายพันธุ์ทางตอนเหนือของอินเดียไปทางตะวันออกผ่านพม่าจีนตอนใต้ไทยลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียและชวา

นกยูงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. นกยูงอินเดีย (Pavo cristatus) มีหงอนรูปพัดบนหัว แก้มของเขาเป็นผิวสีขาว ขนที่คอและอกตอนบนเป็นสีน้ำเงิน พบในอินเดีย
  2. นกยูงไทย (Pavo muticus) มีหงอนตั้งตรงบนหัว ผิวที่แก้มเป็นสีฟ้าและสีเหลืองขนที่หลังคอและด้านหลังถึงปลายหางเป็นสีเขียว พบแพร่กระจายจากอินเดียตะวันออกและติดกับพม่า ภูมิภาคอินโดจีนและชวา

ในความเชื่อของชาวล้านนาเชื่อว่านกยูงเป็นที่ตั้งของพระพุทธเจ้า

นกยูง
นกยูง

นกยูง

The peacock is the largest pheasant in its family. It has the strength of one-hearted love, only with a partner for life. If one of them dies Another jump to follow as well. Males have long, colorful hairs. That when spreading out to show off the female will be extremely beautiful called “Rampaen”

The peacock uses the family name Pavo and lives in the dry evergreen forest and mixed deciduous forest along the forest streams. Behavior, often singing in the morning or at dusk. They feed on seeds, insects and small animals. They are distributed in the north of India to the east through Burma, southern China, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia and Java.

Peacocks can be divided into 2 types:

  1. The Indian peacock (Pavo cristatus) has a fan-shaped crest on its head. His cheeks are white skin. The hair on the neck and upper chest is blue. Found in India.
  2. The Thai peacock (Pavo muticus) has an upright crest on its head. The skin on the cheeks is blue and yellow, and the fur on the back of the neck and back to the tip of the tail is green. It is found spreading from eastern India and adjacent to Burma. Indochina and Java region

In the belief of the Lanna people, it is believed that the peacock is the setting of the Lord Buddha.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google