นกขมิ้น

นกขมิ้น (อังกฤษ: Oriole, Old world oriole) เป็นวงศ์ของนกที่มีวิวัฒนาการระหว่างนกชนิดหนึ่ง (Dicruridae) และนกกาน้ำ (Corvidae) มันแตกต่างจากสองตระกูลนี้มากคือนกกาน้ำและนกดงส่วนใหญ่มีหางยาวหรือค่อนข้างยาว

นิสัยค่อนข้างก้าวร้าวไม่กลัวคน แต่นกขมิ้นเป็นนกที่มีลำตัวขนาดกลางถึงเล็ก ความยาวลำตัว 20-27 เซนติเมตรขนาดเท่านกหางสั้นสีเหลืองส่วนใหญ่ มีสีอื่นบ้าง จะงอยปากแข็งแรงและโค้งงอลงและปีกยาวแหลม นกตัวผู้มีสีสันสดใสสวยงามกว่านกตัวเมีย ลูกนกมีลายสีดำกระจายอยู่ทั่วท้อง

นกขมิ้นเป็นนกที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ในที่ดินป่าชายเลนและในสวนผลไม้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามเรือนยอดไม้หรือเรือนยอดไม้ร่วมกับนกชนิดอื่น ๆ เช่นนกนางแอ่นพญาไฟและนกกระยาง พวกมันไม่ค่อยหาอาหารบนพื้นดินกินผลไม้แมลงและน้ำหวานจากดอกไม้ บินได้เร็วและนานขึ้น

ชอบทำรังในส้อมไม้บนต้นไม้สูงรังมีความสูงประมาณ 4-10 เมตรสร้างรังก้นถ้วยลึกทำด้วยหญ้าทอละเอียดหรือเส้นใยพืช พวกมันวางไข่ครั้งละ 2-4 ฟองทั้งพ่อแม่และนกจะช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงดูลูก ๆ นกขมิ้นชอบสร้างรังใกล้กับรัง drongo เพื่อให้ drongo ช่วยปกป้องไข่และลูกไก่จากศัตรู เนื่องจากนกนางแอ่นจะปกป้องไข่และลูกนกจากศัตรู ดังนั้นจึงช่วยป้องกันไข่ และนกขมิ้นอีกด้วย

นกขมิ้น
นกขมิ้น

นกขมิ้น

The canary (English: Oriole, Old world oriole) is a family of birds that evolved between the cowslip (Dicruridae) and the cormorants (Corvidae). It is very different from these two families, the cormorant and drongo, most of them have a slim, long tail or rather long body.

The character is quite aggressive, not afraid of people. But the canary, a bird with a medium to small body. Its body length is 20-27 centimeters, the size of a short-tailed bird, mostly yellow. There are some other colors. The beak is strong and curled down and the wings are long, pointed. Male birds are brightly colored, more beautiful than female birds. The young birds have black stripes scattered across their belly.

The canary is a bird that lives in the trees in the land, mangrove forests and in the orchards. Most of them live in the canopy or the canopy of trees, along with other birds such as the drongo, Phaya Fai, and the hikers. They rarely find their food on the ground, eating fruits, insects and flower nectar. Fly quickly and last longer.

Like to nest in Wooden fork on a tall tree The nest is about 4-10 meters high, creating a deep cup-bottom nest made of finely woven grass or plant fibers. They lay 2-4 eggs at a time, both parents and birds will help each other incubate and raise the offspring. The canary likes to build nests near the drongo nests so that the drongo helps protect its eggs and chicks from enemies. This is because the drongo will protect its eggs and young birds from enemies. Therefore, it helps to protect the eggs. And the canary as well

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google