นกกางเขน

นกกางเขน หรือ นกกางเขนบ้าน (Oriental magpie robin ชื่อวิทยาศาสตร์: Copsychus saularis) เป็นนกกินแมลงชนิดหนึ่ง ขนาดไม่ใหญ่มากยาวประมาณ 18-20 ซม. และลำตัวด้านบนเป็นสีดำเงา ส่วนล่างตั้งแต่หน้าอกลงไปเป็นสีขาวขุ่น ใต้หางและด้านข้างของหางมีสีขาว ปีกมีลายสีขาวทุกปีก สีของตัวผู้ชัดเจนกว่าตัวเมีย ส่วนสีดำของตัวผู้

ตัวเมียมีสีเทาถึงดำที่ปากและขามักพบเป็นแมลงกลุ่มเดียวหรือกลุ่มเล็ก ๆ ตามพุ่มไม้ บางครั้งการบินโฉบไปมาเพื่อจับแมลงกลางอากาศหางของมันมักจะพลิกขึ้นลง ร้องเสียงสูงต่ำบ้างฟังไพเราะสร้างรังตามโพรงไม้ที่ไม่สูงเกินไป วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟองและตัวเมียจะฟักไข่เท่านั้น

และจะฟักตัวเป็นเวลาประมาณ 8-14 วันอายุ 15 วันและจะเริ่มหัดบินในประเทศไทยพบได้ทั่วไปทุกภาคแม้ในเมืองใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 .

นกกางเขนดงเป็นนกที่เกาะอยู่ (Rank Passeriformes) ซึ่งเคยถูกจัดให้เป็น Turdidae แต่ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในวงศ์ Parakeet และ Bird (Muscicapidae) เป็นนกสีดำ – ขาวเด่น ดูง่าย

มีหางยาวที่จะกระดกขึ้นและลงเมื่อหาอาหารบนพื้นดินหรือบนต้นไม้ เป็นนกที่แพร่กระจายไปทั่วเอเชียใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นนกทั่วไปในสวนในเมืองและในป่า เป็นนกที่รู้จักกันดีเพราะมันร้องเพลงเพราะและเคยเป็นนกที่นิยมเลี้ยงนกกางเขนดงเป็นนกประจำชาติของบังกลาเทศ ซึ่งเรียกว่า“ โดเยล”

ชื่อภาษาอังกฤษของนกคือ Oriental Magpie Robin อาจเป็นเพราะมันดูเหมือนนกกางเขนทั่วไป

นกกางเขน
นกกางเขน

นกกางเขน

The magpie or domestic magpie (Oriental magpie robin, scientific name: Copsychus saularis) is a type of insect-eating bird. Not very large, about 18-20 cm long, and the upper body is shiny black. The lower part from the chest down is dull white. Under the tail and the side of the tail are white. The wings have white stripes on all wings. The color of the male is clearer than the female. The black part of the male

The female is gray to black in the mouth and legs, often found as a single or a small group of insects in shrubs. Sometimes hovering around to catch insects mid-air Its tail often flips up and down. Sing some high and low sounds, listen sweetly, build a nest in the hollow of the tree that is not too high. It lays 4-5 eggs at a time and the female only incubates.

And will incubate for about 8-14 days, 15 days old and will begin to learn to fly In Thailand, it is commonly found in every region, even in large cities, is a protected wildlife according to the Wildlife Preservation and Protection Act BE 2535.

The magpie is a perching bird (Rank Passeriformes) that used to be classified as the Turdidae but is now classified in the Parakeet and Bird family. (Muscicapidae) is a dominant black-and-white bird. Easy to see

It has a long tail that will tilt up and down when foraging on the ground or on a tree. It is a bird that has spread throughout South Asia and parts of Southeast Asia. They are common birds in gardens, in the city and in the wild. It is a well known bird because it sings because And used to be a popular pet bird The magpie is the national bird of Bangladesh. Which is called “Doyel”

The bird’s English name is Oriental Magpie Robin, probably because it looks like a common magpie.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google