ยีราฟ

ยีราฟ เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีลักษณะเด่น เป็นสัตว์ที่ตัวสูง ขายาว ลำคอยาว มีเขา 1 คู่ ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลาย มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ตัวผู้มีความสูง 4.8 ถึง 5.5 เมตร (16-18 ฟุต) และมีน้ำหนักถึง 900

กิโลกรัม (2,000 ปอนด์) ตัวเมียมีขนาดและความสูงน้อยกว่าเล็กน้อย จัดเป็นสัตว์บกที่มีความสูงที่สุดในโลก ยีราฟ มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย ไม่ผลัดเขา ที่เขามีขนปกคลุมอยู่ เขาของยีราฟเป็นสิ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ

เขาของยีราฟตัวผู้ด้านบนมีลักษณะตัดราบเรียบและมีความใหญ่อวบ ของตัวเมียจะมีขนสีดำปกคลุมเห็นเป็นพุ่มชัดเจน มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมเป็นฝูงราว 15-20 ตัว หรือมากกว่านั้น ในทุ่งโล่งร่วมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่น ๆ

แอนทิโลป, ม้าลาย หรือนกกระจอกเทศ เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 3 ปีครึ่ง ตั้งท้องนาน 420-461 วัน ลูกยีราฟหย่านมเมื่ออายุได้ 10 เดือน

เมื่อคลอดออกมาแล้วจะสามารถยืนและเดินได้ภายในเวลาไม่นานเหมือนสัตว์กีบคู่ทั่วไป วิ่งได้ภายในเวลา 2-3 วัน ตัวเมียมีเต้านมทั้งหมด 4 เต้า ยีราฟจะเป็นสัดทุก ๆ 14 วัน แต่ละครั้งเป็นอยู่ราว 24 ชั่วโมง มีอายุขัยเฉลี่ย 20-30 ปี

ยีราฟ

It is a ruminant, characterized by its tall body, long legs, long neck with 1 pair of horns, yellow and dark brown with stripes. Is native to Africa. Males are 4.8 to 5.5 meters (16-18 feet) tall and weigh up to 900.

Kilograms (2,000 pounds) females are slightly smaller in size and height. Arguably the tallest land animal in the world, giraffes have both male and female horns that they have fur covering. The giraffe’s horns represent the differences between the sexes.

The horns of the male giraffe above are flattened and large, plump. The female is covered with black hair, clearly visible in a bush. Behavior of a herd of 15-20 or more. In the open field with other herbivores

Antelope, Zebra or Ostrich They entered reproductive age at the age of 3 and a half years. Pregnant 420-461 days. The baby giraffe was weaned at 10 months of age.

Once born, it is able to stand and walk within a short time, like a normal pair of hoofed animals. They can run within 2-3 days. Females have a total of 4 breasts. Giraffes are estrus every 14 days, each time about 24 hours. The average life expectancy is 20-30 years.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google